Aicinām uz informatīvo semināru Preiļos 15.maijā un Galēnos 16. maijā par LEADER aktivitātēm

Biedrība Preiļu rajona partnerība
A I C I N A 
visus LEADER projektu ieviesējus, potenciālos projektu iesniedzējus un citus interesentus piedalīties informatīvā seminārā
 
“TEV IR IDEJA – MĒS PALĪDZĒSIM ĪSTENOT”
/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas/
 
Mērķa grupa:  LEADER projektu īstenotāji un potenciālie projektu                iesniedzēji, visi interesenti
Laiks: 15.05.2019, plkst. 11.00    
Vieta: Preiļi, Kooperatīva iela 6, Preiļu novads
Un
Laiks: 16.05.2019.plkst 11.00
Vieta Galēni, Skolas iela 11c, Riebiņu novads, Roberta Mūka   muzejs 
Darba kārtība skatīt šeit

Latvijas Lauku kopienu parlaments.

 6. un 7. jūnijā Zaļeniekos, Jelgavas novadā notiks 4. Latvijas Lauku kopienu parlaments. 

Plašāku informāciju skatīt šeit

Lauksaimnieki un lauku iedzīvotāji aicināti uz konferenci Preiļos “Stipri reģioni, stipra valsts!”

Zemkopības ministrija (ZM) un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) aicina lauksaimniekus, uzņēmējus un iedzīvotājus apmeklēt konferenci “Stipri reģioni, stipra valsts!” Konference notiks 18. aprīlī,  Preiļu novada kultūras centrā Raiņa bulvāris 28, Preiļi.

Konferences darba kārtību skatīt šeit

Diskusija- Par sadarbības iespējām ar AS “Rīgas Centrāltirgus”

Aicinām Latvijas novadu zemniekus, bioloģiskās saimniecības, mājražotājus un amatniekus izvēlēties tirgoties Rīgas centrāltirgū

 

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu uzņēmējdarbības attīstībai - 1.1. Rīcībā - Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas, darbinieku apmācības un kvalifikācija

 Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā  „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (turpmāk tekstā- MK Noteikumi Nr.590). 

Paziņojums

Aicinām apmeklēt pasākumu “Projektu Gadatirgus 2019” Daugavpilī.

Aicinām apmeklēt pasākumu “Projektu Gadatirgus 2019” Daugavpilī.

     Uzņēmējdarbības attīstībā papildus finansējuma piesaistei ir ļoti nozīmīga loma, īpaši ja ir iespēja daļu plānoto investīciju segt ar ES fondu, programmu finansējumu.
 

Aglonas Kultūras centrā pilnveidota materiāltehniskā bāze


 

Seminārs “MAZO SAIMNIECĪBU UN MAZO PĀRTIKAS UZŅĒMUMU NĀKOTNE LATGALĒ”

     Zinātniskais institūts Baltic Studies Centre (BSC) sadarbībā ar biedrību” Latvijas Zemnieku federācija” un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) aicina uz zinātniski - praktisku semināru, kura mērķis ir diskutēt par mazo saimniecību un mazo pārtikas uzņēmumu nākotni Latgalē un to lomu reģiona attīstībā un ilgtspējīgā pārtikas nodrošinājumā.
 

Inovatīvi pakalpojumi ģimenēm ar bērniem saturīgai brīvā laika pavadīšanai un mācību procesa dažādošanai.

PROJEKTA NOSAUKUMS:  Inovatīvi pakalpojumi ģimenēm ar bērniem saturīgai brīvā laika pavadīšanai un mācību procesa dažādošanai.
 

ĪSTENOTĀJS:   BDR "Ģimeņu atbalsta centrs "Puķuzirnis""
 

VIETA:  Daugavpils iela 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301

PROJEKTA VADĪTĀJS:   Inese Matisāne
 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  31.12.2018.

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 10366.56 EUR , ELFLA/EJZF publiskais finansējums

9000.00 EUR.
 

Nīdermuižas baznīcas logu remonts – nomaiņa

     Biedrība ‘’Nīdermuižas draudze’’ LEADER projektu konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014 – 2020. Gadam apakšpasākumā: 19.2’’ Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju’’ aktivitātē:19.2.2’’ Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas’’ iesniedza projektu ‘’Nīdermuižas baznīcas logu remonts – nomaiņa’’. Projekts tika apstiprināts ar Nr. 17 – 03 – AL21 – A0192204 – 000008. Projekta kopējā summa 17778,51 EUR. Publiskais finansējums 16000,66 EUR. 10% no  kopējās summas finansēja Preiļu novada dome.
 

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000020

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free