Veikta Rožupes estrādes pārbūve

     Kopš šī gada aprīļa Rožupes estrādē tika veikti atjaunošanas darbi, kas šobrīd ir pabeigti.  Brīvdabas estrādes pārbūves rezultātā ir veikta deju laukuma grīdas atjaunošana, ieklājot slīpēto betonu, estrādes betona kāpņu izbūve un karogu mastu izbūve. Pārbūves darbus veica SIA “Jēkabpils PMK”.
 

     Līdz ar Rožupes estrādes pārbūvi, ir radīta pievilcīga kultūras vide Rožupes pagastā, dodot Līvānu novada un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem atbilstoši savām spējām un vēlmēm piedalīties kultūras vērtību apguvē un radīšanā.
 

     Brīvdabas estrādes atjaunošanas darbi ir veikti ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma atbalstu, realizējot projektu “Rožupes estrādes pārbūve”.
 

     Projekta kopējās izmaksas ir 39 678,85 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir  25 000,00 EUR, t.sk. publiskais finansējums 22 500 EUR (90 %) un pašvaldības finansējums 17 178,85 EUR apmērā.
 

Ar sveicieniem,

Aiga Balule

Līvānu novada domes

Projektu un attīstības speciāliste

Tālr: 65307812, 26164197

e-pasts: aiga.balule@livani.lv

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free