"STILIZĒTS LATVIEŠU TAUTAS TĒRPS"

     2018. gadā biedrībā “Vārkavas novada pensionāri” tiek realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  programmas (ELFLA)  ietvaros Lauku atbalsta dienesta atbalstītais projekts “STILIZĒTS LATVIEŠU TAUTAS TĒRPS” (projekta iesniegums Nr.17-03-AL21-A 019.2205-000005), projektu līdzfinansējusi Vārkavas novada dome.
 

     Projekta realizācijas ietvaros deju kopai “Dzīves virpulī” tika šūtas jaunas deju kurpes un veidots deju tērps ar latviešu tautas tērpa elementiem. Senioru deju kopa “Dzīves virpulī” dejo jau septiņpadsmito gadu. Ar deju koncertiem ir izbraukāta Latvija, daudzkārt koncertēts Lietuvā un Igaunijā. “Dzīves virpulī” ir dejojuši arī  Horvātijā un Slovākijā.
 

     Valoda ir viena no svarīgākajām kultūras un tautas identitātes sastāvdaļām. Tomēr latviešu kultūra līdzās runātajam un rakstītajam vārdam, spilgti tiek atklāta ar tradīcijām, dziesmām, dejām un tautas tērpiem. 
 

     Senioru deju kopa “Dzīves virpulī” savos deju koncertos nu var uzstāties ar skaistiem stilizētiem latviešu tautas tērpiem, kas vēl vairāk apliecina dejotāju piederību Latvijai.  Dejotājas cer, ka dejas, kas izpildītas jaunajos tērps, uzrunās vēl lielāku līdzcilvēku skaitu.
 

     Projekta laikā tika rūpīgi izstrādāta tērpu tehniskā specifikācija, tērpus veidojuši augsti kvalificēti tērpu izgatavotāji.  Tērpu komplektā ietilps: balts kokvilnas krekls, krekla sakta, apakšsvārki, brunči, veste, priekšauts, aube, villaine u.c. tērpam piederoši atribūti. Tērps ir veidots kā stilizēts tautas tērps, jo mēs zinām vien negrozāmas likumsakarības: kad latviešu sievietes lika galvā aubi, kad sēja baltu linu priekšautu, ko ģērba, kad dziedāja un dejoja savas tautas un ģimenes tradīciju svētkos, un tas šo tērpu izveidē ir ievērots.
 

     Mēs gribam dejot, dejojam un vēlamies priecēt sava novada cilvēkus un draugus kaimiņu valstīs un savu piederību Latvijai, ko mēs apliecinām arī ar saviem tērpiem.
 

     Biedrība “Vārkavas novada pensionāri” un senioru deju kopa “Dzīves virpulī” saka sirsnīgu PALDIES Lauku atbalsta dienestam un Vārkavas novada domei par atbalstu projekta īstenošanā!