"Es esmu Latvija"- tērpu iegāde Preiļu novada kultūras centra 3 tautas mākslas kolektīviem""

     Biedrība “Talderi” 2017. gadā guva atbalstu 3. kārtas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam 19.2. pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai”.
 

     Projekta Nr. 17-03-AL21-A019.2205-000006 "Es esmu Latvija"- tērpu iegāde Preiļu novada kultūras centra 3 tautas mākslas kolektīviem"" ilgtermiņa mērķis ir – radīt Preiļu novada cilvēkos lepnumu par savu valsti un Preiļu novadu, un godam, cienīgi un lepni atzīmēt Latvijas valsts simto gadadienu. Celt cilvēku radošo potenciālu, uzņēmīgumu un atbildīgumu pret Latvijas nākotni. Apzināties savu lomu un atbildību Latvijas mantojuma saglabāšanā un nākotnes Latvijas veidošanā. Projekta konkrētie mērķi ir: veicināt nepārtrauktu Preiļu novada kultūras centra kolektīvu - deju kopas „Talderi”, deju kopas „Dancari”, deju kopas „Gaida” profesionālo un māksliniecisko izaugsmi un attīstību Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošanas periodā un gatavojoties XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem, kuri norisināsies Latvijas valsts simtgades svinību zīmē. Reprezentēt Latvijas valsti un Preiļu novadu, piedaloties dažādos starptautiskos tautas mākslas festivālos. Lai sasniegtu šos mērķus projektam izvirzīts galvenais uzdevums- iegādāties jaunus tērpus tautas mākslas kolektīviem. Kā arī papildināt jau esošos tērpu komplektus ar iztrūkstošajām, etnogrāfiski pareizām tautastērpu detaļām.

     Projekta ietvaros tika veikta cenu aptauja, kuras rezultātā tika noslēgts līgums ar biedrību “Senpilsēta” par tautas tērpu izgatavošanu.
 

     Projekta kopējās izmaksas 14 740 EUR, no kurām publiskais ELFLA finansējums sastāda 13 266.00 EUR (90% no kopējām izmaksām) un Preiļu novada domes līdzfinansējums – 1474.00 EUR (10% no kopējām izmaksām).