“Tautas tērpu iegāde Preiļu novada jauktajam korim “Latgale””

     Biedrība “Mūsmājas” realizē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu “Tautas tērpu iegāde Preiļu novada jauktajam korim “Latgale””, projekta Nr. 17-03-AL21-A019.2205-000007.
 

     Projekta mērķis ir veicināt Preiļu novada jauktā kora "Latgale" profesionālo  un māksliniecisko izaugsmi un attīstību Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošanas periodā un gatavojoties XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem. Reprezentēt Latvijas valsti un Preiļu novadu, piedaloties dažādos starptautiskos tautas mākslas festivālos.
 

     Lai sasniegtu šos mērķus projekta ietvaros tika iegādāti jauni tautas tērpu komplekti Preiļu novada jauktajam korim "Latgale". Veicot cenu aptauju, tika noslēgts līgums ar biedrību Senpilsēta” par tautas tērpu izgatavošanu.
 

     Projekta kopējās izmaksas 7912.00 EUR, no kurām publiskais ELFLA finansējums sastāda 5837.76 EUR un Preiļu novada domes līdzfinansējums – 2074.24 EUR.
 

     Pirmo reizi jaunie tērpi tika uzvilkti Latvijas Republikas jaukto koru pusfināla skatē 2018.gada 3.jūnijā Rīgā, LU aulā. Jauno tērpu svaigums, skanīgs dziedājums deva iedvesmu cīnīties ar labākajiem republikas jauktajiem koriem un ir liels gandarījums par paveikto darbu.

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000020

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free