“Amatiermākslas attīstība Līvānu novadā”

     Īstenojot Sociāli politiskas novada attīstības biedrības "Līvāni" projektu “Amatiermākslas attīstība Līvānu novadā”, trīs Līvānu novada Kultūras centra amatiermākslas kolektīviem ir iegādāti jauni tērpi un divi kolektīvi tikuši pie jauniem apaviem. Projekta ietvaros vairākiem kolektīviem iegādāti jauni skatuves tērpi.

     Deju ansambļa "Silava" dalībnieces turpmāk skatuves tērpu komplekts papildināts ar jauniem Augšzemes svārkiem, deju kolektīva "Dubnava" sievas galvas rotas papildinātas ar aubēm, bet deju kolektīva "Daugavieši" puišiem skatuves tērps papildināts ar garo mēteli.

     Līdz šim neredzētā apjomā papildināti apavu komplekti Līvānu novada Kultūras centra kolektīviem. Korim "Rubus" iegādāti zābaki un kurpes, bet Eiropas deju kopai "Rūžeņas" drīz būs pirmās uzstāšanās jaunajos skatuves apavos.

     Projekta mērķis bija veicināt Latgales kultūras mantojuma saglabāšanu, dziesmu un deju tradīciju popularizēšanu, nodrošinot atbilstošu skatuves tērpu pieejamību pašdarbības kolektīviem, nodrošināt amatiermākslas kolektīvu dalībniekus.

     Līvānu novadā ar reģiona izcelsmes tautas tērpiem, tādējādi saglabājot kultūras mantojumu un veidojot kopējo sabiedrisko apziņu. Projekta kopējās izmaksas ir 6582,72 EUR, no kuriem 5924,45 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums, savukārt 658,27 EUR – Līvānu novada pašvaldības finansējums.