01.06.2022. Tūrisma pakalpojums un digitālo rīku izmantošana Ludzas partnerība teritorijā” ex.Kārsavas novadā.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros
projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”
Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007
Datums: 01.06.2022. “Tūrisma pakalpojums un digitālo rīku izmantošana Ludzas partnerība teritorijā” ex.Kārsavas novadā.
 Mērķis: klātienē iepazīt un gūt pieredzi, iedvesmoties no Ludzas rajona partnerības teritorijas uzņēmējiem digitālo rīku izmantošanā.

Darba kārtību skatīt šeit

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000020

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free