Informatīvs seminārs

Uzņēmēji, topošie uzņēmēji, pašvaldību pārstāvji, mājražotāji, amatnieki, NVO pārstāvji un citi, kurus interesē projektu iespējas.                   

 

Preiļu rajona partnerība organizē

                         

INFORMATĪVOS  SEMINĀRUS
 

 „LEADER projektu finansējums un atbalsts uzņēmējdarbībai un sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu attīstībai Preiļu rajona partnerības teritorijā„

 

2017. gada 20. aprīlī plkst. 11.00

Aglonas novada kultūras namā, Aglonas pagasts, Aglona.

 

2017. gada 25. aprīlī plkst. 11.00

Riebiņu novada domes telpās, Riebiņu novads, Riebiņi.

 

2017. gada 27. aprīlī plkst. 11.00

Vārkavas novada domes zālē, Vecvārkava, Upmalas pagasts.

 

DARBA KĀRTĪBA
 

11.00 – 12.00 LEADER iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai 2014. - 20120. gada plānošanas periodā SVVA stratēģijas ietvaros.

/VRG administratīvā vadītāja Valija Vaivode,                                 
Finanšu vadītāja  Marija Švābe/      
                              

12.00 – 13.00 LEADER projektu iespējas sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu attīstībai 2014.- 20120.gada plānošanas periodā SVVA stratēģijas ietvaros.     

/VRG administratīvā vadītāja Valija Vaivode,                                            
Finanšu vadītāja  Marija Švābe/
 

13.00 - Jautājumi, individuālās konsultācijas.

 

Uz semināriem lūdzu pieteikties pa e-pastu: preilupartneriba@inbox.lv, pa t. 22026684, 29208438.   Ja jums ir kādi specifiski jautājumi saistībā ar iesniedzamo projektu, lūgums tos uzrakstiet e-pastā, lai varam sagatavot atbildes.

 

 

 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000020

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free