Informācija par projektu realizēšanu

  • ELFLA - par projektu iesniegšanu un īstenošanu
     

 Izsludināta 4. projektu iesniegšanas kārta:

 

1) 4. kārta - 15.01.2018. - 15.02.2018. Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

 

Sludinājums - atbalsta apmērs, sīkāka informācija šeit

 

Visas veidlapas jau šobrīd ir pieejamas. Iepazīstieties ar atbalsta nosacījumiem un nāciet uz konsultācijām (bezmaksas)! Preiļos, Tirgus laukums 1.


Pieņemšanas laiks:
      P. 10:00 - 16:00
      O. 10:00 - 16:00
      T. 10:00 - 16:00
      C. 10:00 - 16.00


Uz konsultācijām aicinām iepriekš pieteikties, (Valija Vaivode, administratīvā vadītāja - T. 22026684; Marija Švābe, finanšu vadītāja - T. 29208438)

 

PROJEKTU ĪSTENOTĀJIEM
 

Publicitātes vadlīnijas ELFLA
 

"Preiļu rajona partnerības" informatīvais materiāls par projektu īsteņošanu
 

Logo josla (PP, ELFLA, NAP, ES, LEADER) (jpg)

 

PROJEKTU IESNIEDZĒJIEM
 

Saistošie dokumenti:

Ar SVVA stratēģiju var iepazīties šeit (pēc 1. projektu kārtas pieņemti grozījumi)
MK noteikumi Nr. 590 (13.10.2015.) atbalsta saņemšanas nosacījumi šeit
MK noteikumi Nr. 598 (30.09.2014) atbalsta pieškiršanu, administrēšanu un uzraudzību šeit
Ar projektu vērtēšanas kārtību var iepazīties šeit
 

Lauku atbalsta dienesta informācija par pasākumu pieejama šeit

Sabiedriskā labuma projektu iesniedzamie dokumenti (2.1. rīcība, 2.2. rīcība un 2.3. rīcība)
Projektu iesnieguma veidlapa
Atbalsta pretendenta deklarācija
Veidlapa par projekta uzturēšanu
Apliecinājums par interešu konflikta neesamību ar izvēlēto piegādātāju

Projekta pašnovērtējums

Sabiedrisko projektu projekta iesnieguma paraugs

Pēc projekta iesniegšanas vērtēšanas komisija var lūgt pretendentus ierasties uz projektu aizstāvēšanu. Prezentācijas ilgums 5 min.

Prezentācijas šablons sabiedriskā labuma projektiem
 

 

Uzņēmējdarbības projektu iesniedzamie dokumenti (1.1. rīcība un 1.2. rīcība)
Projektu iesnieguma veidlapa
C sadaļa
Atbalsta pretendenta deklarācija
De minimis uzskaites veidlapa
EPS iesniedzamā finanšu informācija
Apliecinājums par interešu konflikta neesamību ar izvēlēto piegādātāju

Projekta pašnovērtējums

Uzņēmējdarbības projekta iesnieguma paraugs


Pēc projekta iesniegšanas vērtēšanas komisija var lūgt pretendentus ierasties uz projektu aizstāvēšanu. Prezentācijas ilgums 5 min.

Prezentācijas šablons uzņēmējdarbības projektiem

Metodiskie norādījumi:
Iepirkuma procedūra
Būvniecības vadlīnijas
Publicitātes vadlīnijas
De minimis
Līgums par Eiropas Savienības darbību I pielikums
Grūtībās nonākušā uzņēmuma kalkulators
Finanšu līzinga shēma
Darījuma konta shēma

Aicinām projektus iesniegt Lauku atbalsta dienesta E - pieteikšanās sistēmā.

Kā kļūt par EPS lietotāju?
Kā iesniegt projektu E - pieteikšanās sistēmā?

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free