Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Pelēču pagastā Nr.17-03-AL21-A019.2204-000001
Projekta mērķis ir ierīkot bērnu rotaļu un atpūtas laukumu Pelēču ciemata centrā, piedāvājot atpūtas aktivitāšu dažādību brīvā dabā ģimenēm ar bērniem un veicinot veselīgu dzīvesveidu. Ir nepieciešams izveidot sakoptu teritoriju Pelēču ciemata centrā, saglabājot dabas mantojumu un veicināt Pelēčus par vietējās sabiedrības kultūras un atpūtas centru dažāda vecuma pagasta iedzīvotajiem.
Projekta ietvaros ir veikta Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana 820m2 platībā.