Nīdermuižas baznīcas logu remonts-nomaiņa Nr.17-03-AL21-A019.2204-000008
Veikt Nīdermuižas Kunga jēzus parveidošanas baznīcas logu renovāciju un logu apdari uzlabojot estētisko izskatu
Projekta ietvaros ir veikta 7 logu nomaiņa un apdare.