Specializētā autotransporta iegāde Riebiņu novada Sociālā dienesta vajadzībām

Projekta mērķis - iegādāties specializētu autotransportu Riebiņu novada sociālā dienesta vajadzībām, tādejādi nodrošinot pensijas vecuma personu un cilvēku ar īpašām vajadzībām nogādāšanu uz sociālās aprūpes vai veselības aprūpes u.c. iestādēm, uzlabojot sociālo situāciju novadā, kā arī attīstot jaunu sociālo pakalpojumu Riebiņu novadā.