Daudzfunkcionālās trases funkcionalitātes pilnveidošana Grīvas mežā 

Īstenošanas adrese: “Grīvas mežs”, Rīgas iela, Līvāni

Atbalsta pretendents: biedrība "Veloklubs Līvāni"

Biedrība „Veloklubs Līvāni” ir dibināta 2008. gadā un tās mērķi ir veicināt riteņbraukšanas popularitāti Līvānu novadā un Latgalē, piedalīties ar velosportu saistītajās sacensībās un pasākumos un organizēt velosporta sacensības.

Lai pilnveidotu Grīvas meža daudzfunkcionālās trases funkcionalitāti, dažādotu trases apmeklētāju sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu iespējas Līvānu novadā, projekta ietvaros ir veikta koka konstrukciju tilta un tilta-tuneļa izbūve, caurteku ierīkošana un ceļazīmju uzstādīšana.