Preiļu Vecticībnieku lūgšanas nama renovācija- 3. kārta
Preiļu vecticībnieku draudzes ilgtermiņa mērķis ir saglabāt materiālo un nemateriālo kultūrvēsturisko mantojumu, veicināt reliģisko tradīciju saglabāšanu un atbalstīt vietējo vecticībnieku kopienu. Šim mērķim tika realizēts projekts Nr.22-03AL21-A019.2204-000008 “Preiļu Vecticībnieku lūgšanas nama renovācija- 3. kārta”.

Īstenojot projektu tika veikti jumta remontdarbi un uzlabots lūgšanu nama vizuālais skats, ievērojot vecticībnieku tradīcijas un krāsu kanonus.