Mobilās smilšu un sodas strūklas metāla un koka virsmu apstrādes pakalpojuma izveide.

Īstenošanas adrese: Rožu iela 20, Preiļi, Preiļu novads

Atbalsta pretendents: Edmunds Ķiršs

Projekta kopējais mērķis ir smilšu un sodas strūklas mobilā pakalpojuma izveide, nodrošinot jaunuzņēmumu ar visiem nepieciešamajiem pamatlīdzekļiem, lai akselerētu jaunuzņēmuma darbības izveidi.
Lai izveidotu pakalpojumu, projektā ir iegādāta smilšu strūkla, piekabe, trīs fāzu pārvietojamais ģenerators un saspiestā gaisa kompresors.