Jaunas tehnoloģijas un produkti - pilnveidots ražošanas tehnoloģiskais process - produktīvs uzņēmums

Īstenošanas adrese: Brīvības iela 75, Preiļi

Atbalsta pretendents: SIA “PRIMO KK”

SIA "PRIMO KK" ir dibināta 2010. gadā. Uzņēmuma īpašniece ir Agrita Zīmele. SIA "PRIMO KK" izveidoja gaļas kulinārijas cehu, tika uzsākta gaļas kulinārijas izstrādājumu ražošana un realizācija. Uzņēmuma darbībā pamatā tiek izmantoti vietējie resursi. Pamatizejvielu ražošanā – atdzesēta cūkgaļa un dārzeņi – tiek iepirkti no vietējā ražotāja. SIA ''PRIMO KK'' ir sociāli atbildīgs uzņēmums. Investējot un attīstot uzņēmumu, tiek radīta darbiniekos vēlme augt līdzi. Attīstot uzņēmumu, ir palielināts saražotās produkcijas apjoms un radīti jauni produkti, līdz ar to pieaug realizācijas apjoms.

Projekta mērķis ir Preiļu novadā izveidot vismaz par vienu vairāk produktīvu uzņēmumu. Lai to sasniegtu, ir ļoti svarīgi pilnveidot SIA ''PRIMO KK'' ražošanas tehnoloģisko procesu, pastāvīgi papildinot savas prasmes un teorētiskās zināšanas, nepārtraukti ieviešot ražošanā jaunās tehnoloģijas, kas jau šodien ļauj strādāt pie jaunu produktu izveides un to ieviešanas ražošanā. SIA ''PRIMO KK'' mērķis ar savu produkciju kļūt par atpazīstamu un novērtētu uzņēmumu Latvijā.

Projekta ietvaros ir iegādāts aprīkojums jaunu produktu izveidei un esošo pilnveidošanai - automātiskā universālā kūpināšanas kamera, vakuuma pildīšanas šprice, kuteris (gaļas augstas smalcināšanas pakāpes iekārta).