„Arendoles muižas ekonomiskā potenciāla izmantošana teritorijas sociālekonomiskajā attīstībā radot jaunu pakalpojumu”

     Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu konkursa - Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam, apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā  ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējas ekonomikas stiprināšanas iniciātīvas” saskaņā ar rīcības plānu 1.1. Atbalsts produktu un pakalpojumu attīstībai biedrības „Preiļu rajona partnerība” teritorijā tika realizēts  projekts  Nr. 2016/AL21/1/A019/21/01/16 „Arendoles muižas ekonomiskā potenciāla izmantošana teritorijas sociālekonomiskajā attīstībā radot jaunu pakalpojumu.”
 

     Publiskais finansējums projekta realizacijai - 17 793,85 EUR.
 

     Projektā darbības rezultātā tika radīti kvalitatīvi darba apstakļi ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai. Renovēta, labiekārtota un aprīkota virtuves telpa. ēdamzāle, personālu telpas, ierīkotas un aprīkotas telpas apmekletājiem; tualetes, garderobe, uzgaidāmā telpa.
 

     Ir sasniegts projekta mērķis - izmantojot Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa resursus, Arendoles muižas kungu mājas ēdinašanas telpās, tiek sniegts ēdināšanas pakalpojums tūristiem un viesību organizētājiem,  tadejādi tiek  veicināta vietējās teritorijas sociālekonomiska attīstība.
 

Projekta vadītāja Faimja Turlaja

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000020

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free