„Siera garšotavas izveide z/s “Juri””

      Zemnieku saimniecība “Juri” atrodas Rušonas pagastā, Riebiņu novadā un ir pazīstama kā viena no pirmajām bioloģiskajām saimniecībām un mājražošanas uzņēmumiem novadā.  Saimnieki Juris un Lidija Lubāni gatavo sieru pēc senākām tradīcijām un mūsdienu receptēm.  Saimniecība apsaimnieko nedaudz vairāk kā 23 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, un ganāmpulkā ir 8 slaucamas govis. Šobrīd saimniecībā tiek gatavoti pieci siera veidi – “Juru”, “Jurjouņu”, “Pakša”, “Rušyuna sīrs” un “Martinella”. Svarīgi ir tas, ka Mārtiņa Rītiņa iniciatīvas rezultātā saimniecībā tiek gatavots siers “Martinella”, kas ir mums labi pazīstamais siers “Mocarella”. Sieri ir svaigi, nenogatavināti, kas mazajām saimniecībām raksturīgi. Gadiem ejot, saimniecībai ir izveidojusies zināma atpazīstamība, kas veicina saražotās produkcijas realizāciju saimniecībā uz vietas, uzreiz gala patērētājam. Saimniecība atrodas šosejas Rēzekne–Daugavpils ceļa malā, līdz ar to šāds produkcijas pārdošanas veids ir iespējams.  Saimniecības atrašanās vietai un reklāmai ir būtiska loma produkcijas realizācijā. Līdz ar to ceļa malā ir uzstādīta norāde, kas garāmbraucējus neatstāj vienaldzīgus. Saimniecības īpašnieks teic, ka norāde pilda savas funkcijas, jo vasaras periodā tūristu un siera cienītāju netrūkst. Jau vairāku gadu garumā saimniecībā tiek uzņemti interesenti, kuriem tiek dota iespēja iepazīt siera ražošanu un baudīt dažādos siera veidus un citus sen aizmirstus piena produktus.  Lai nodrošinātu tūristu uzņemšanu ne tikai vasaras periodā, bet arī ziemā, 2016. gadā saimniecība piedalījās biedrības „Preiļu rajona partnerība” izsludinātajā konkursā un saņēma Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu, īstenojot LEADER projektu „Siera garšotavas izveide z/s “Juri””. Projekta ietvaros tika iegādāts piena sildāmais katls, ledusskapis, izveidota siera garšotava, iegādātas mēbeles un trauki servēšanai. Projekta attiecināmās izmaksas 17 614,62 EUR, t. sk. publiskais finansējums 12 330,24 EUR.  Saimniecībā īstenoti arī citi ELFLA projekti: Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai, Lauku saimniecību modernizācija un Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības. Ar projektu atbalstu saimniecībā tiek atjaunots un modernizēts tehnikas parks.
 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000020

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free