Aicinājums uz semināru ciklu “Biškopības produkti”

       Projekta ''Bites-Medus-Cilvēki'' ietvaros janvārī tiek organizēts semināru cikls "Biškopības produkti".
 

      Aicinām uz semināru ciklu “Biškopības produkti”, kas notiks 2019. gada 11. - 12. janvārī un 18. - 19. janvārī.  Seminārus vadīs dr. Aļģirts Amšiejus (Algirdas Amsiejus) – Lietuvas Biškopības biedrības vice prezidents, Aleksandra Stulginska universitātes lektors, dažādu pētniecisko darbu autors, profesionāls biškopis. 2019.gada janvārī šāds semināru cikls tiks organizēts arī Kurzemē.
 

     Saldus rajona attīstības biedrība un 8 partnerības no Latvijas, Lietuvas un Moldovas turpina iesaistīties  starptautiskā sadarbības projektā “Bites-Medus-Cilvēki”.
 

     Pieteikšanās uz semināru ciklu līdz 08.01.2019., rakstot e-pastu: srab@saldus.lv  vai zvanot 27199751.  Semināri ir bez maksas.
 

      Projekta laikā tiks organizētas 11 aktivitātes, kuras norisināsies no 2018. gada augusta līdz 2020. gada augustam.
 

    Projekta ietvaros vietējo rīcības grupu un nozares pārstāvjiem jau esam īstenojuši pieredzes apmaiņas brauciena organizēšanu uz Moldovu, kas notika 2018. gada augustā.
 

     Projekta “Bites-Medus-Cilvēki” mērķis ir veicināt biškopības nozares attīstību sadarbības partneru teritorijās, veidojot jaunas saites un stiprinot biškopju – VRG – vietējo uzņēmēju sadarbību starptautiskā un starpteritoriālā līmenī, organizējot pieredzes apmaiņas,  braucienus, izglītojošus seminārus un piedaloties prezentācijas pasākumos, kā arī veicināt biškopības produktu noietu, rīkojot sabiedrības izglītošanas pasākumus.
 

     Projekts tiek īstenots ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma 19.3. „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.
 

Darba kārtība semināru ciklam “Biškopības produkti”

Semināru cikls Daugavpilī

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000020

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free