‘’Kokapstrādes uzņēmuma SIA ‘’AP WOODS’’ ilgstspējīgai attīstībai’’

     SIA ‘’AP WOODS’’ īstenojis Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2 "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" ietvaros projektu “Kokapstrādes uzņēmuma SIA ‘’AP WOODS” ilgstspējīgai attīstībai’’.
 

     Projekta mērķis - iegādāties jaunas tehnoloģiskās iekārtas – horizontālo lentzāģi, divripu garinātājzāģi un divgalvu lentzāģmašīnu, skaidu nosūcēju, uzņēmuma mērķtiecīgai attīstībai. Uzlabot pašreizējā un veicināt jauna produkta, kā arī uzņēmuma konkurētspēju tirgū ilgtermiņā.
 

     Tā kā uzņēmums - kokzāģētava, tikko nodibināts, ar nelielu ražošanas apjomu, ar labu infrastruktūru, bet darbojas praktiski bez aprīkojuma. Darbam zāģmateriālu ražošanai tika izmantots tehniski nolietots un novecojis darbgalds, ar kuru nebija iespējams sasniegt nepieciešamo apjomu, kvalitāti un praktiski darba drošības skatījumā – ekspluatācijai nedrošs.
 

     Minētā projekta ietvaros ir iegādāti jauni, jaudīgāki, ES standartiem atbilstoši ražošanas pamatlīdzekļi – horizontālais lentzāģis, divripu garinātājzāģis, divgalvu lentzāģmašīna un skaidu nosūcējs. Ar tiem ir iespējams saražot augstākas kvalitātes produkciju –zāģmateriālus, kas atbilst pasūtītāju vispārējiem kvalitātes kritēriju standartiem, tādējādi paaugstinot uzņēmuma konkurētspēju un ilgstspējību darba tirgū. Tika uzlabota uzņēmumā strādājošo darba un darba aizsardzības kvalitāte, kas ir būtiski jebkuram darba ņēmējam. Pateicoties jaunajiem ražošanas līdzekļiem, uzņēmums var attīstīties, dot savu artavu vietējās ekonomikas attīstībai un stiprināšanai, izmantojot vietējos materiālos un cilvēkresursus, kas ir ļoti aktuāli un svarīgi šajā Latvijas ekonomikas attīstības periodā!

Projekta vadītāja Anna Siliņa

 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000020

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free