Starptautiskā viedo ciemu konference "VIEDO CIEMU VIRZĪTĀJI UN ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS"

Starptautiskā viedo ciemu konference
"VIEDO CIEMU VIRZĪTĀJI UN ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS"
Starptautiskā viedo ciemu konference “Viedo Ciemu virzītāji un attīstības perspektīvas”, kas norisinājās šī gada 6. aprīlī Zvejniekciema kultūras namā, tās dalībniekiem atklāja daudz piemērus un iespējas, kā augt un veidoties par viedām kopienām.  Kopā pulcējot 60 klātienes dalībniekus un skatītājus tiešsaistē: no Latvijas, Grieķijas un Somijas - cilvēkus no lauku teritorijām, vietējām pašvaldībām, nevalstiskām organizācijām, LEADER Vietējām rīcības grupām, kā arī ministrijām.
Konferences laikā vairākkārt tika uzsvērta nepieciešamība koncentrēties nevis uz “viediem ciemiem”, tāpēc, apkopojot konferences laikā redzētos pieredzes stāstus un tematiskajās darba grupās pārrunāto, varam izdalīt 4 praktisku viedo risinājumu (viedas pieejas) jomas, kurām ieteicams pievērst uzmanību:
  • Vietējo CILVĒKRESURSU aktivizēšanu, izaugsmi un sadarbību.
  • MATERIĀLI TEHNISKO resursu un bāzes pieejamība un attīstība.
  • INFORMĀCIJA UN KOMUNIKĀCIJA.
  • FINANŠU piesaiste.
Rakstu par viedo ciemu risinājumiem lasiet šeit.
Taču joprojām pastāv dažāda izpratne par “viedo ciemu” vērtībām un būtību, un viena oficiāla formulējuma šai kustībai (attīstības pieejai) visdrīzāk nebūs, konferencē izkristalizējās arī viedo ciemu 3 stūrakmeņi - Autentiskums, Aicinājums un Atbildība. Lai vēl labāk izprastu, kas ir viedais ciems, ir svarīgi zināt, ka “vieds” (jeb “gudrs”) šajā kontekstā neattiecas uz ciema īpašību, bet gan uz rīkiem, instrumentiem un procesiem, ko ciems pielieto. “Vieds” raksturo kopienas spēju radīt labklājību saviem iedzīvotājiem un ar sava dzīvesveida piemēru kļūt par “magnētu” citiem. Rakstu par viedo ciemu 3 stūrakmeņiem lasiet šeit. 

Konferences ieraksts ir pieejams divās daļās: Pirmā daļa un otrā daļa.
Video un fotoattēlu autors: Ingmārs Zaļmežs
 
Izsludināta pieteikšanās atpazīstamības zīmei
"VIEDAIS CIEMS 2022"
Iniciatīva piešķirt atpazīstamības zīmi “Viedais ciems” Latvijā pirmo reizi tika izsludināta 2021.gadā kā daļa no komunikācijas kampaņas starptautiskā LEADER projekta “Smart Villages LEADER Network” ietvaros. Kampaņu iniciēja trīs vietējās rīcības grupas: Privātā un publiskā partnerattiecību biedrība “Zied zeme”, biedrība “Pierīgas partnerība” un biedrība “Jūras zeme” 2021. gadā aktivitāte guva lielu atsaucību, saņemot gandrīz 40 kopienu pieteikumus no visas Latvijas. Apbalvošanas pasākuma ierakstu iespējams noskatīties šeit. 

Sekmējot projekta ietvaros īstenoto rezultātu ilgtspēju un attīstību, šogad kampaņas īstenošanas iniciatīvu pārņēmusi biedrība “Latvijas Lauku forums” īstenojot to vēl plašākā – visas Latvijas mērogā.. Iniciatīvas mērķis - atzīt un atbalstīt Latvijas lauku kopienu labās prakses ceļā uz viedumu, daudzinot iedzīvotāju centienus veidot aktīvāku, iesaistošāku kopienas dzīvi un inovatīvus risinājumus esošajiem izaicinājumiem.

Pieteikšanās līdz 13. maijam (ieskaitot)

Kopienu pieteikumus izvērtēs ekspertu žūrija, kuru veido ministriju pārstāvji, digitalizācijas, dizaina domāšanas, vides ilgtspējas, līdzdalības, mārketinga un citu jomu eksperti, kā arī praktiķi no kopienām un vietējām rīcības grupām.

Plašāka informācija un “Viedais ciems 2022” vadlīnijas pieejamas ŠEIT.

Detalizētāku kritēriju skaidrojumu skatīt šeit.

Video tapis projekta ''KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība'' ietvaros

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000020

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free