Vārkavas novadā ierīkota sabiedriskā atpūtas vieta pie Lielā Kalupes ezera

     Vārkavas novada Rožkalnu pagastā ir pabeigti sabiedriskās atpūtas vietas labiekārtošanas darbi. Labiekārtošanas darbu rezultātā tika veikta krūmu sakņu un celmu izraušana, Lielā Kalupes ezera krasta izpļaušana, ezera gultnes atbrīvošana no dūņām un niedru saknēm, izveidots pievedceļš līdz stāvlaukumam un laivu nolaišanas vietai, izveidots stāvlaukums, laivu nolaišanas vieta un izbūvēta laipa. Sabiedriskās atpūtas vietas ierīkošanas ietvaros tika veikta volejbola laukuma ierīkošana, ugunskura vietas izveide, sausās tualetes izbūve un uzstādīšana. Atpūtas vietā tika izvietota smilšu kaste ar vāku, apaļkoka baļķu šūpoles, atkritumu tvertnes, galdi ar nojumi un piebūvētiem soliem uz bruģētas pamatnes, zemie pusbaļķu soli, informācijas stends, ģērbtuves.

 

      Labiekārtošanas darbi ir pabeigti un sabiedriskā atpūtas vieta ir nodota ekspluatācijā 2018. gada 24. septembrī. Labiekārtošanas darbu rezultātā Vārkavas novada Rožkalnu pagastā pie Lielā Kalupes ezera ir izveidota sabiedriskās atpūtas vieta, kas ir pieejama visiem vietējiem iedzīvotājiem un tās viesiem, tādējādi veicinot apkārtējās vides sakārtošanu un uzlabošanu, nodrošinot vietējiem iedzīvotājiem un tās viesiem saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas pie ūdeņiem.

 

     Atbalsta zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Projekts tiek realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000020

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free