Preiļu VRG izvērtēto un apstiprināto projektu saraksts

Preiļu VRG izvērtēti un apstiprināti  nepārtrauktās 5.kārtas iesniegtie projekti no 01.07.2019. līdz 30.08.2019. 

Projektu sarakstu skatīt šeit

Aicinām uz semināru tūrisma pakalpojumu sniedzējus, riteņbraukšanas entuziastus projekta “Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” ietvaros 14.10.2019. plkst.10.00

 

Semināru cikla mērķis: veikt Austrumlatvijas tūrisma SVID analīzi, noteikt Stratēģijas attīstības virzienus un vienoties par Austrumlatvijas velomaršrutu kartes izstrādes konceptu.

Mērķauditorija: Uzņēmēji, kas sniedz tūrisma pakalpojumu vai plāno to uzsākt, tūrisma informācijas centru pārstāvji, pašvaldību speciālisti, kas iesaistīti attīstības un tūrisma plānošanā, riteņbraukšanas entuziasti un citi interesenti.

Ar darba kārtību iepazīties šeit

Aizvadīts seminārs par vadītprasmju pilnveidi un stresa profilaksi

Vairāk lasīt šeit

Preiļu VRG organizē izzinošu pieredzes apmaiņas pasākumu “IEPAZĪSTI AKTĪVOS DARĪTĀJUS”

Šī gada 24.septembrī Preiļu rajona partnerība kopā ar Vidzemes lauku partnerību “Brasla” piedāvā un organizē izzinošu pieredzes apmaiņas pasākumu “IEPAZĪSTI AKTĪVOS DARĪTĀJUS”, kurā iekļauta ciemošanās pie Pārgaujas un Kocēnu novada vietējiem ražotājiem, amatniekiem un tūrisma pakalpojumu piedāvātājiem. Aicinām Preiļu partnerības teritorijas dalībniekus, projektu īstenotājus, vietējos uzņēmējus un citus interesentus pieteikties uz šo braucienu. Kontaktinformācija:

ppartneriba@inbox.lv

26411294

Darba kārtību skatīt šeit

Preiļu VRG izvērtēto un apstiprināto projektu saraksts

Preiļu VRG izvērtēti un apstiprināti nepārtrauktās 5. kārtas iesniegtie projekti no 30.04.2019. līdz 30.06.2019.

projektu saraksts šeit

Projekts „Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība” Fokusa grupa Līvānu novadā

Par projekta “DaugavAbasMalas” turpinājumu lasīt šeit

          

Fokusgrupu diskusiju darba kārtību skatīt šeit

 

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Sabiedriskajām aktivitātēm

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā  „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (turpmāk tekstā- MK Noteikumi Nr.590).  

Paziņojumu skatīt šeit

Jaunās lauku attīstības paradigmas iedzīvināšanai, jāspēcina vietējās iniciatīvas – secina Lauku kopienu parlamentā

Jūnija sākumā Jelgavas novada Zaļeniekos notika 4. Latvijas Lauku kopienu parlaments. Vairāk kā 200 dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem izstrādāja rezolūciju ar priekšlikumiem, kas būtu jāiekļauj visu līmeņu attīstības plānošanas dokumentos. Parlamenta viedoklis tiks nodots politikas veidotājiem

Vairāk info lasīt šeit

Ar rezolūciju var iepazīties šeit

4. Latvijas Lauku Kopienu Parlaments Zaļeniekos

Darba kārtību skatīt

Aicinām uz informatīvo semināru Preiļos 15.maijā un Galēnos 16. maijā par LEADER aktivitātēm

Biedrība Preiļu rajona partnerība
A I C I N A 
visus LEADER projektu ieviesējus, potenciālos projektu iesniedzējus un citus interesentus piedalīties informatīvā seminārā
 
“TEV IR IDEJA – MĒS PALĪDZĒSIM ĪSTENOT”
/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas/
 
Mērķa grupa:  LEADER projektu īstenotāji un potenciālie projektu                iesniedzēji, visi interesenti
Laiks: 15.05.2019, plkst. 11.00    
Vieta: Preiļi, Kooperatīva iela 6, Preiļu novads
Un
Laiks: 16.05.2019.plkst 11.00
Vieta Galēni, Skolas iela 11c, Riebiņu novads, Roberta Mūka   muzejs 
Darba kārtība skatīt šeit
» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free