Uzsāk kampaņu “Mans ciems ir “Viedais Ciems””

Pavisam drīz vairāku aktīvo Latvijas lauku reģionu un kopienu iedzīvotāji varēs lepoties ar savu ciemu vai kopienu, jo no šī gada decembra tiek uzsākta kampaņa “Mans ciems ir “Viedais Ciems””, kuras mērķis ir aktualizēt viedo ciemu koncepta ieviešanu Latvijas lauku reģionos un sekmēt inovatīvus risinājumus lauku kopienu ikdienas dzīves uzlabošanai.

Vairāk informācijas skatīt šeit

 

Aglonā īsteno LEADER projektu “Gostus gaidūt”

Latgales reģions ir īpašs ar izkoptām tradīcijām, bagātu un daudzveidīgu kultūru, bet latgalieši lepojas ar savām ēšanas tradīcijām – it īpaši rudzu maizi un daudziem vienkāršiem, bet veselīgiem ēdieniem. Mūsu latgaliskās tradīcijas sāk izzust. Reti kur lauku sētās vairs cep maizi, gatavo senos latgaliešu ēdienus, kas agrāk bija ikdiena.

Vairāk par projektu lasīt šeit

Aicinām pieteikties uz semināru "Pārdošana tiešsaistes platformās"

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts

Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”

 Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007

Aktivitāte "Semināru cikls II"

 

Seminārs "Pārdošana tiešsaistes platformās"
 

Mērķis: Ņemot vērā Interneta būtisko ietekmi uz mūsdienu patērētāju paradumiem, tiešsaistes tirdzniecības platformām ir aizvien lielāka loma un nozīme. Bet kas īsti ir “tiešsaistes pārdošanas platformas” un ar ko tās atšķiras no parastiem interneta veikaliem? Kādi ir nosacījumi, ar ko jārēķinās? Vai tirdzniecības platformas ir efektīvas, un vai tās var pielietot jebkurā nišā? Vai ar to palīdzību vieglāk nonākt no vietējā mēroga arī globālā mērogā? Semināra laikā būs atbildes gan uz šiem, gan citiem jautājumiem.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta.

Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu:  https://tinyurl.com/yygwxmsl

Vairāk par semināru un darba kārtību skatīt šeit

Aicinām pieteikties uz semināru "Uzņēmums un digitālie kartogrāfiskie rīki “”

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts

Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”

 Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007

Aktivitāte "Semināru cikls II"

 

Seminārs " Uzņēmums un digitālie kartogrāfiskie rīki
 

Mērķis: uzņēmēju iepazīstināšana un iedrošināšana darboties ar publiski pieejamiem digitālo karšu un mobilo aplikāciju resursiem, tos izmantot sava uzņēmuma pakalpojumos.

Mērķauditorija: Latgales reģiona tūrisma uzņēmēji, kā arī uzņēmēji, kuri vēlas uzsākt darbību tūrisma un atpūtas biznesā, uzņemt grupas savā uzņēmumā. Grupā maksimāli 15 dalībnieki.

Vairāk par semināru un darba kārtību skatīt šeit

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” klientus apkalpo attālināti

Strauji palielinoties ar Covid-19 saslimušo personu skaitam, biedrība “Preiļu rajona partnerība” vietējā rīcības grupa (VRG), rūpējoties gan par klientu, gan darbinieku veselību, apkalpo klientus attālināti. 

Klienti saņemt konsultācijas un atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem var:

  • zvanot mob. tālruni 22026684 vai 29208438 darba dienās no plkst. 9.00-17.00;
  • rakstot savus jautājumus uz e-pastu preilupartneriba@inbox.lv.

Ja, sazinoties attālināti konstatē, ka jautājums ir sarežģīts un to nevar atrisināt attālināti, tad darbinieks ar klientu vienosies par konkrētu apmeklējuma laiku klātienē. 

Aicinām pieteikties uz semināru "Reklāmas video veidošana/ dalībniekiem ar priekšzināšanām" Zoom tiešsaistē 20.11.2020

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts

Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”

 Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007

Aktivitāte "Semināru cikls II"

Mērķis: Uzņēmēju iepazīstināšana un iedrošināšana darboties pašiem un veidot sava uzņēmuma vizuālās identitātes materiālu, ņemot talkā pavisam vienkāršus un visiem viegli pieejamus palīgrīkus.

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji/ ar priekšzināšanām video veidošanā. Vienā grupā maksimāli 15 dalībnieki.

Vairāk par semināru un darba kārtību skatīt šeit

 

Aicinām pieteikties uz semināru „Lietišķā etiķete un protokols ārvalstu partneru atlasē”

 Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra organizēta informatīva semināru  „Lietišķā etiķete un protokols ārvalstu partneru atlasē” darba kārtība šeit

Aicinām pieteikties uz semināru “Finanšu un investīciju plānošana, rīcības tūrisma produktu attīstībai un pilnveidei”

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts

Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”

 Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007

Aktivitāte "Semināru cikls II"

Mērķis: Ņemot vērā pieaugošo nenoteiktību uzņēmējdarbības vidē, rosināt uzņēmējus, ņemot talkā pavisam vienkāršus paņēmienus un visiem viegli pieejamus rīkus,  aktīvāk pievērsties uzņēmuma ilgtermiņa un īstermiņa finanšu plānošanai, atbildot uz jautājumiem: Kā veidojas pašizmaksa? Kā samazināt pašizmaksu? Kā plānot naudas plūsmu? Kā aprēķināt, vai investīcijas atmaksāsies?

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji, tūrisma uzņēmēji, kā arī uzņēmēji, kuri vēlas uzsākt darbību tūrisma un atpūtas biznesā.

Norises vietas:

  • Zoom tiešsaiste 25.11.2020., saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.

Moderators Sandra Igaune 29122990, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

 

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta.

Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://tinyurl.com/y59jqvr3

Darba kārtību skatīt šeit

Plānotie semināri apskatāmi šeit

Preiļu rajona partnerība izsludina 9. projektu iesniegšanas kārtu (Uzņēmējdarbība) Projektu iesniegšana no 05.12.2020. 05.01.2021

Projektu iesniegšana no 05.12.2020. 05.01.2021

Sludinājumu un vairāk informācijas par projektu kārtu skatīt šeit

Aicinām pieteikties uz semināru RĪCĪBAS TŪRISMA PRODUKTU ATTĪSTĪBAI UN PILNVEIDEI. FINANŠU JAUTĀJUMI: IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PLĀNOŠANA, LĒMUMA PAR INVESTĪCIJĀM IZVĒRTĒŠANA

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000020

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free