Diskusija- Par sadarbības iespējām ar AS “Rīgas Centrāltirgus”

Aicinām Latvijas novadu zemniekus, bioloģiskās saimniecības, mājražotājus un amatniekus izvēlēties tirgoties Rīgas centrāltirgū

 

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu uzņēmējdarbības attīstībai - 1.1. Rīcībā - Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas, darbinieku apmācības un kvalifikācija

 Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā  „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (turpmāk tekstā- MK Noteikumi Nr.590). 

Paziņojums

Aicinām apmeklēt pasākumu “Projektu Gadatirgus 2019” Daugavpilī.

Aicinām apmeklēt pasākumu “Projektu Gadatirgus 2019” Daugavpilī.

     Uzņēmējdarbības attīstībā papildus finansējuma piesaistei ir ļoti nozīmīga loma, īpaši ja ir iespēja daļu plānoto investīciju segt ar ES fondu, programmu finansējumu.
 

Aglonas Kultūras centrā pilnveidota materiāltehniskā bāze


 

Seminārs “MAZO SAIMNIECĪBU UN MAZO PĀRTIKAS UZŅĒMUMU NĀKOTNE LATGALĒ”

     Zinātniskais institūts Baltic Studies Centre (BSC) sadarbībā ar biedrību” Latvijas Zemnieku federācija” un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) aicina uz zinātniski - praktisku semināru, kura mērķis ir diskutēt par mazo saimniecību un mazo pārtikas uzņēmumu nākotni Latgalē un to lomu reģiona attīstībā un ilgtspējīgā pārtikas nodrošinājumā.
 

Inovatīvi pakalpojumi ģimenēm ar bērniem saturīgai brīvā laika pavadīšanai un mācību procesa dažādošanai.

PROJEKTA NOSAUKUMS:  Inovatīvi pakalpojumi ģimenēm ar bērniem saturīgai brīvā laika pavadīšanai un mācību procesa dažādošanai.
 

ĪSTENOTĀJS:   BDR "Ģimeņu atbalsta centrs "Puķuzirnis""
 

VIETA:  Daugavpils iela 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301

PROJEKTA VADĪTĀJS:   Inese Matisāne
 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  31.12.2018.

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 10366.56 EUR , ELFLA/EJZF publiskais finansējums

9000.00 EUR.
 

Nīdermuižas baznīcas logu remonts – nomaiņa

     Biedrība ‘’Nīdermuižas draudze’’ LEADER projektu konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014 – 2020. Gadam apakšpasākumā: 19.2’’ Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju’’ aktivitātē:19.2.2’’ Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas’’ iesniedza projektu ‘’Nīdermuižas baznīcas logu remonts – nomaiņa’’. Projekts tika apstiprināts ar Nr. 17 – 03 – AL21 – A0192204 – 000008. Projekta kopējā summa 17778,51 EUR. Publiskais finansējums 16000,66 EUR. 10% no  kopējās summas finansēja Preiļu novada dome.
 

„Bites – Medus - Cilvēki”

     Preiļu rajona partnerība šī gada 18.01. - 19.01.,  projekta  „Bites – Medus - Cilvēki”  ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma  „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros rīkoja divu dienu semināru „Biškopības produkti”.
 

     Semināra vadītājs - Lietuvas A .Stulginskio Universitātes agranomijas fakultātes docents, grāmatas „Bišu barošana” autors, slavenais Lietuvas biškopis - Aļģirds Amšiejus (Algirdas Amsiejus). Lielāko daļu no savas dzīves viņš veltījis ir biškopībai. Pašlaik ziemas periodā, kad darāmā pie bitēm ir mazāk, viņš labprāt dalās ar savu pieredzi ar citiem biteniekiem.
                                                        

Uzņēmējdarbības projekti

Sabiedriskie projekti

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000020

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free