Aicinājums uz semināru ciklu “Biškopības produkti”

     Projekta ''Bites-Medus-Cilvēki'' ietvaros janvārī tiek organizēts semināru cikls "Biškopības produkti".

     Aicinām uz semināru ciklu “Biškopības produkti”, kas notiks 2019. gada 11. - 12. janvārī un 18. - 19. janvārī.  Seminārus vadīs dr. Aļģirts Amšiejus (Algirdas Amsiejus) – Lietuvas Biškopības biedrības vice prezidents, Aleksandra Stulginska universitātes lektors, dažādu pētniecisko darbu autors, profesionāls biškopis. 2019.gada janvārī šāds semināru cikls tiks organizēts arī Kurzemē.
 

„Koka aksesuāru ražošanas procesa modernizācija”

     Aigars Kondavnieks īstenojis BDR Preiļu rajona partnerības apakšpasākuma A019.21.04 „Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas” ietvaros projektu „Koka aksesuāru ražošanas procesa modernizācija”.

     Projekta mērķis - palielināt saimnieciskās darbības efektivitāti produktu ražošanā, paaugstināt konkurētspēju un optimizēt ražošanas procesus, izmantojot jaunas koka apstrādes tehnoloģijas, radot jaunus produktus, attīstot saimniecisko darbību Riebiņu novadā.
 

IU "Anita" ”Konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot jaunu pakalpojumu’’

     Līvānu pilsētas Anitas Daugavvanagas individuālā uzņēmuma “ANITA” izstrādātais projekts ”Konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot jaunu pakalpojumu’’ tika iesniegts Vietējās rīcības grupā ”Preiļu rajona partnerība”, Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.– 2020. gadam  apakšpasākuma „ Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros bija atbalstīts.

     Projekta attiecināmās izmaksas ir - 11220.00 EUR, no tām publiskais finansējums - 7854.00 EUR.
 

“Seno grāmatu restaurācijas darbnīcas izveide Preiļos”

     Īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.1 "Vietējas ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" ietvaros projekts “Seno grāmatu restaurācijas darbnīcas izveide Preiļos”.
 

"Keramikas darbnīcas „Jašas podi” izveide"

     Apakšpasākums: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.1 "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" projekts: Keramikas darbnīcas „Jašas podi” izveide.
     Projekta mērķis - iegādāties modernu keramikas darbnīcas aprīkojumu un palielināt darbības jaudu un māksliniecisko kvalitāti.

 

„Praktiskā ājurvēdas centra izveide Rudzātu pagastā”

     Piedaloties LEADER projektu konkursā, ko organizēja vietējā rīcības grupa „Preiļu rajona partnerība”, 2018.gada augustā  Līvānu novada Rudzātu pagastā uzsākās projekts „Praktiskā ājurvēdas centra izveide Rudzātu pagastā”, kura rezultātā iegādāta moduļu ēka (Kopējais projekta apjoms – 16756 EUR, Projekta atbalsta intensitāte 70 % - 11729,20 EUR.) Projekts īstenots ELFLA apakšpasākumā 19.2 „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
 

„Stikla kausēšanas darbnīcas attīstība Līvānos”

     Piedaloties LEADER projektu konkursā, ko organizēja vietējā rīcības grupa „Preiļu rajona partnerība”, 2016.gada nogalē Līvānos tika īstenots projekts „Stikla kausēšanas darbnīcas attīstība Līvānos”, kura rezultātā iegādātas jaunas iekārtas - stikla kausēšanas krāsns un stikla griešanas iekārta, kas palīdz efektīvāk attīstīt stikla kausēšanas darbnīcu „Stikls no Līvāniem”. (Kopējais projekta apjoms – 8112,60 EUR, Projekta atbalsta intensitāte 70 % - 5678,82 EUR.) Projekts īstenots ELFLA apakšpasākumā  „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
         

‘’Kokapstrādes uzņēmuma SIA ‘’AP WOODS’’ ilgstspējīgai attīstībai’’

     SIA ‘’AP WOODS’’ īstenojis Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2 "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" ietvaros projektu “Kokapstrādes uzņēmuma SIA ‘’AP WOODS” ilgstspējīgai attīstībai’’.
 

''Pamatlīdzekļu iegāde SIA "KORES" konkurētspējīgu autoservisa attīstībai"

     SIA "KORES" īstenojis Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. -2020. gadam apakšpasākuma " Darbības īstenošana , saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes  ''Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". 
 

„Aprīkojuma iegāde galdniecības darbnīcas attīstībai”

     SIA „OK Mēbeles” īstenojusi Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.1 "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" ietvaros projektu „Aprīkojuma iegāde galdniecības darbnīcas attīstībai”.
 

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000020

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free