Aicinājums uz semināru ciklu “Biškopības produkti”

     Projekta ''Bites-Medus-Cilvēki'' ietvaros janvārī tiek organizēts semināru cikls "Biškopības produkti".

     Aicinām uz semināru ciklu “Biškopības produkti”, kas notiks 2019. gada 11. - 12. janvārī un 18. - 19. janvārī.  Seminārus vadīs dr. Aļģirts Amšiejus (Algirdas Amsiejus) – Lietuvas Biškopības biedrības vice prezidents, Aleksandra Stulginska universitātes lektors, dažādu pētniecisko darbu autors, profesionāls biškopis. 2019.gada janvārī šāds semināru cikls tiks organizēts arī Kurzemē.
 

”JAUNAS TEHNOLOĢIJAS UN PRODUKTI-PILNVEIDOTS RAŽOŠANAS TEHNOLOĢISKAIS PROCESS-PRODUKTĪVS UZŅĒMUMS ”.

     SIA “PRIMO KK” ir īstenojis projektu NR.16-03-AL21-A019.2101-000008.

    Projekta ietvaros, tika iegādātas 3 jaunas iekārtas.

     Gaļas kuteris, desu vakuumpildītāja un universāla kamera BASTRA  ar vārīšanas, tvaicēšanas, žāvēšanas, sārtināšanas, aukstās un karstās kūpināšanas funkciju).
 

„Siera garšotavas izveide z/s “Juri””

     Zemnieku saimniecība “Juri” atrodas Rušonas pagastā, Riebiņu novadā un ir pazīstama kā viena no pirmajām bioloģiskajām saimniecībām un mājražošanas uzņēmumiem novadā.  Saimnieki Juris un Lidija Lubāni gatavo sieru pēc senākām tradīcijām un mūsdienu receptēm.  Saimniecība apsaimnieko nedaudz vairāk kā 23 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, un ganāmpulkā ir 8 slaucamas govis. Šobrīd saimniecībā tiek gatavoti pieci siera veidi – “Juru”, “Jurjouņu”, “Pakša”, “Rušyuna sīrs” un “Martinella”. Svarīgi ir tas, ka Mārtiņa Rītiņa iniciatīvas rezultātā saimniecībā tiek gatavots siers “Martinella”, kas ir mums labi pazīstamais siers “Mocarella”. Sieri ir svaigi, nenogatavināti, kas mazajām saimniecībām raksturīgi. Gadiem ejot, saimniecībai ir izveidojusies zināma atpazīstamība, kas veicina saražotās produkcijas realizāciju saimniecībā uz vietas, uzreiz gala patērētājam. Saimniecība atrodas šosejas Rēzekne–Daugavpils ceļa malā, līdz ar to šāds produkcijas pārdošanas veids ir iespējams.
 

“Mājražošanas attīstība”

     Zemnieku saimniecība „Kalni” atrodas Ārdavā, Pelēču pagastā, Preiļu novadā.  Pirms gadiem desmit ģimenes apstākļu dēļ Irēna Koleda nolēma pamest ierasto, ērto dzīvi Jūrmalā. Tieši tas deva stimulu beidzot izlemt, ko dzīvē viņa vēlētos paveikt, un Irēna atgriezās savā dzimtajā pusē Latgalē. Noskatīja mājas gandrīz iznīkušajā ciematā Kotleros un sāka darboties ar tādu vērienu, ka vietējiem no brīnumiem mutes palika vaļā. Vispirms iestādīja rudens avenes, augļu kokus un ogulājus, un vienlaikus ķērās pie dārza veidošanas.   Saimniece visu dara savam priekam, taču domā arī par praktisko pusi, kā varētu reāli nopelnīt šajā dzīves vietā. Ar aveņu realizāciju vien nepietiek, un augļu dārzs vēl ražu nedod. Irēna sāka darīt vīnu, jo visas ogas nevarēja pārdot. Vīns draugiem garšojis, un tas iedrošināja darboties ar plašāku vērienu. Tagad degustācijai tiek piedāvāti vairāki vīna veidi. Sulu, kas nepārtop vīnā, Irēna atdod meitas ģimenei, kam ir neliels marmelādes konfekšu gatavošanas bizness. Tā, prātīgi saimniekojot, tiek piesaistīti tūristi un gūts prieks par vidi un savu „hobiju”.
 

Dabas un aktīvā tūrisma objekta “Bebru ciems” izveide - 1. kārta

     Netālu no Aglonas “Beavers” saimniecībā (Kundzinišķos) izveidots jauns netradicionāls tūrisma objekts “Bebru ciems”

     Projekta ietvaros Alla Simanoviča savā īpašumā izveidojusi jaunu dabas apskates un izziņas objektu un aktīvās atpūtas vietu “Bebru ciems”, piedāvājot klientiem tuvāk iepazīties ar bebru dzīves paradumiem, aktīvi atpūsties ekoloģiski tīrā un estētiski skaistā vidē, kā arī izmantot viesu nama pakalpojumus.

 

„Arendoles muižas ekonomiskā potenciāla izmantošana teritorijas sociālekonomiskajā attīstībā radot jaunu pakalpojumu”

     Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu konkursa - Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam, apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā  ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējas ekonomikas stiprināšanas iniciātīvas” saskaņā ar rīcības plānu 1.1. Atbalsts produktu un pakalpojumu attīstībai biedrības „Preiļu rajona partnerība” teritorijā tika realizēts  projekts  Nr. 2016/AL21/1/A019/21/01/16 „Arendoles muižas ekonomiskā potenciāla izmantošana teritorijas sociālekonomiskajā attīstībā radot jaunu pakalpojumu.”

 

“Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana kopienu filantropijas attīstībai Latgales reģionā.”

     Viduslatgales pārnovadu fonds īstenojis Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros projektu “Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana kopienu filantropijas attīstībai Latgales reģionā.”

 

“Amatiermākslas attīstība Līvānu novadā”

     Īstenojot Sociāli politiskas novada attīstības biedrības "Līvāni" projektu “Amatiermākslas attīstība Līvānu novadā”, trīs Līvānu novada Kultūras centra amatiermākslas kolektīviem ir iegādāti jauni tērpi un divi kolektīvi tikuši pie jauniem apaviem. Projekta ietvaros vairākiem kolektīviem iegādāti jauni skatuves tērpi.

 

“Tautas tērpu iegāde Preiļu novada jauktajam korim “Latgale””

     Biedrība “Mūsmājas” realizē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu “Tautas tērpu iegāde Preiļu novada jauktajam korim “Latgale””, projekta Nr. 17-03-AL21-A019.2205-000007.

 

"Es esmu Latvija"- tērpu iegāde Preiļu novada kultūras centra 3 tautas mākslas kolektīviem""

     Biedrība “Talderi” 2017. gadā guva atbalstu 3. kārtas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam 19.2. pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai”.
 

     Projekta Nr. 17-03-AL21-A019.2205-000006 "Es esmu Latvija"- tērpu iegāde Preiļu novada kultūras centra 3 tautas mākslas kolektīviem"" ilgtermiņa mērķis ir – radīt Preiļu novada cilvēkos lepnumu par savu valsti un Preiļu novadu, un godam, cienīgi un lepni atzīmēt Latvijas valsts simto gadadienu.

 

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000020

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free