UZŅEM APGRIEZIENUS - apmācības Latgales reģiona jauniešiem!

Aicinām Latgales reģiona jauniešus piedalīties apmācībās uzņēmīguma veicināšanai “UZŅEM APGRIEZIENUS”

 

 

Apmācības notiks: no 2016. gada 14. oktobra līdz 16. oktobrim, atpūtas kompleksā „Ezerkrasti”, Latgales reģionā, Rēzeknes novadā, Čornajas pagastā, Dukstigalā

(www.raznasezerkrasti.lv)

Piesakies apmācībām, aizpildot pieteikuma anketu elektroniski: http://ej.uz/uznemigums

Pieteikšanās termiņš: 30. septembris (ieskaitot). Apstiprinājums par dalību apmācībās katram

personīgi tiks nosūtīts e-pastā līdz 2016. gada 5. oktobrim.

Ar prieku aicinām Jūs un Jūsu kopienas pārstāvjus uz 8. Latvijas Kopienu spēlēm

Ar prieku aicinām Jūs un Jūsu kopienas pārstāvjus uz 8. Latvijas Kopienu spēlēm

Šobrīd, kad jūtam līdzi saviem skaistajiem (kā visa pasaule runā) un pašiem labākajiem (kā paši zinām) olimpiešiem Brazīlijā, vairojot patriotiskās jūtas un lepnumu, un kad daļa no jums jau atgriezušies darba ritmā, bet citi vēl bauda pelnītu atvaļinājumu, ir pienācis īstais laiks mazliet padalīties vienam ar otru par vasarā piedzīvoto, mazliet paspēlēties un, visbeidzot, kopābūt un vairot un nostiprināt pārliecību par spēcīgiem un lieliskiem Latvijas laukiem un lauku kopienām.

 

 

LATGALES DIENA RĪGĀ.

Latgales dienā Rīgā viesus gaida Latgales Tematisko ciemu programma ar
ceļojošo tirgu, amatnieku darbošanos, latgaliešu mūziku un jautrām dejām.
Šogad skanēs arī mūzika no populārām latgaliešu filmām, un sevi prezentēs
Zilupes filmu ciems.
 

Student, piesakies mācību stipendijai!

Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” kopā ar stipendijas devējiem – Preiļu novada domi aicina jauniešus pieteikties  stipendijas  saņemšanai STUDIJĀM AUGSTSKOLĀS 2016./2017.mācību gadā.

Stipendijas tiek piešķirtas saskaņā ar Preiļu novada domes 2016. gada 10. februāra Saistošajiem noteikumiem Nr.2016/01. “Par Preiļu novada 2016. gada pamatbudžetu” studentiem, kuri mācās Latvijas valsts akreditētās mācību iestādēs akreditētās izglītības programmās.

 

PREIĻU RAJONA PARTNERĪBA UZŅEM VIESUS NO MOLDOVAS

Preiļu un Līvānu novados stažēsies Moldovas eksperti,

 identificējot uz vajadzībām balstītus risinājumus lauku teritoriju attīstībai

 

No 24. - 27. jūlijam Preiļu rajonapartnerība Preiļu un Līvānu novados uzņems trīs Moldovas pārstāvjus, lai pēc individuāli izstrādātas stažēšanās programmas iegūtu pieredzi un zināšanas. Programmā notiks partnerības darba izzināšana, kā arī vizītes pie vietējiem uzņēmējiem, NVO un pašvaldībām.

LEADER projektu 1.kārtas VRG vētēšanas rezultāti

LEADER projektu 1.kārtas VRG vētēšanas rezultāti

 

1.1. rīcība „Atbalsts produktu un pakalpojumu attīstībai PRP teritorijā dažādās tautsaimniecības nozarēs”

 

1.2. rīcība „Atbalsts uzņēmējdarbību veicinošām privātām iniciatīvām”

 

2.1. rīcība „ Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm neformālās izglītības pakalpojumu attīstībai, sociālās aprūpes un aizsardzības, veselības saglabāšanas un rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai”

 

2.2. rīcība „ Atbalsts kultūras, sporta, atpūtas un saturīga brīvā laika pakalpojumu attīstībai un lauku dzīves telpas pievilcības saglabāšanai”

 

2.3. rīcība „ Atbalsts vietējo iniciatīvas grupu, pašvaldību un NVO iniciatīvām apkārtējās vides kvalitātes un pieejamības veicināšanā”

 

Sveiciens svētkos

LEADER projektu 1.kārta noslēgusies veiksmīgi.

Ir noslēgusies Biedrība " Preiļu rajona partnerība" atklāta konkursa 1.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"

Preiļu rajona partnerība organizē SEMINĀRUS

Uzņēmēji, topošie uzņēmēji, pašvaldību pārstāvji, mājražotāji, amatnieki, NVO pārstāvji un citi, kurus interesē projektu iespējas.

 „LEADER projektu finansējums un atbalsts uzņēmējdarbībai un sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu attīstībai Preiļu rajona partnerības teritorijā „

 

Sadarbības memorandu paraksta arī biedrība “Preiļu rajona partnerība”

2016. gada 11. martā Daugavpilī notika nevalstisko organizāciju forums, kas sākās ar zīmīgu notikumu - Latgales plānošanas reģiona un Latgales nevalstisko organizāciju memoranda parakstīšanu. Kopumā šo sadarbības memorandu 

» 1 2

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free