LEADER projektu 1.kārtas VRG vētēšanas rezultāti

LEADER projektu 1.kārtas VRG vētēšanas rezultāti

 

1.1. rīcība „Atbalsts produktu un pakalpojumu attīstībai PRP teritorijā dažādās tautsaimniecības nozarēs”

 

1.2. rīcība „Atbalsts uzņēmējdarbību veicinošām privātām iniciatīvām”

 

2.1. rīcība „ Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm neformālās izglītības pakalpojumu attīstībai, sociālās aprūpes un aizsardzības, veselības saglabāšanas un rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai”

 

2.2. rīcība „ Atbalsts kultūras, sporta, atpūtas un saturīga brīvā laika pakalpojumu attīstībai un lauku dzīves telpas pievilcības saglabāšanai”

 

2.3. rīcība „ Atbalsts vietējo iniciatīvas grupu, pašvaldību un NVO iniciatīvām apkārtējās vides kvalitātes un pieejamības veicināšanā”

 

Sveiciens svētkos

LEADER projektu 1.kārta noslēgusies veiksmīgi.

Ir noslēgusies Biedrība " Preiļu rajona partnerība" atklāta konkursa 1.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"

Preiļu rajona partnerība organizē SEMINĀRUS

Uzņēmēji, topošie uzņēmēji, pašvaldību pārstāvji, mājražotāji, amatnieki, NVO pārstāvji un citi, kurus interesē projektu iespējas.

 „LEADER projektu finansējums un atbalsts uzņēmējdarbībai un sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu attīstībai Preiļu rajona partnerības teritorijā „

 

Sadarbības memorandu paraksta arī biedrība “Preiļu rajona partnerība”

2016. gada 11. martā Daugavpilī notika nevalstisko organizāciju forums, kas sākās ar zīmīgu notikumu - Latgales plānošanas reģiona un Latgales nevalstisko organizāciju memoranda parakstīšanu. Kopumā šo sadarbības memorandu 

Biedrības "Preiļu rajona partnerība" paziņojums

Biedrība " Preiļu rajona partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free