Atvērtās dienas laukos

Atvērtās dienas laukos

Aicinām  saimniekus un tūrisma pakalpojumu sniedzējos piedalīties akcijā “Atvērtās dienas laukos”, ar mērķi kopīgi popularizēt Latvijas laukus un savus audzētos, ražotos produktus Latvijas iedzīvotājiem. “Lauku […]

LEADER pavasaris klāt!

LEADER pavasaris klāt!

Vietējā rīcības grupa biedrība “Preiļu rajona partnerība” atbilstoši Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumam “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” ir sagatavojusi […]