Leader 2014.-2020.

Stratēģijas ietvaros paveiktais

Stratēģijas ietvaros kopumā ir iesniegti 277 projekti, no kuriem:

  • 151 projekts ir apstiprināts, kopējais publiskais finansējums 2 459 127,02 EUR;
  • 108 projekti ir noraidīti vai neatbilst stratēģijai;
  • 8 projekti atrodas vērtēšanā;
  • 8 projekti ir atsaukti;
  • 2 projekti ir atgriesti labošanai.