Biedrība "Preiļu rajona partnerība" ir uzsākusi Sabiedrībā virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020. novērtējumu.

Biedrība "Preiļu rajona partnerība" šobrīd ir uzsākusi Sabiedrībā virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. novērtējumu. Novērtējuma ietvaros tiks veikta analīze par stratēģijas ieviešanas gaitu un pienesumu biedrības darbības teritorijas attīstībai, tiks formulēti priekšnoteikumi tālākai efektīvai partnerības un sadarbības partneru darbībai Preiļu un Līvānu novadu teritorijās, kā arī definēti turpmākie darbības virzieni 2021. – 2027. plānošanas periodam.

Lai partnerība varētu izvērtēt stratēģijas ietvaros paveikto un definēt turpmākās darbības nākamās stratēģijas izstrādei, ir nepieciešams Jūsu, kā projektu iesniedzēju, īstenotāju viedoklis.

Lustīgus un prieka pilnus vasaras Saulgriežus novēl Preiļu partnerība!

Kopienu persilāde 2022- 29. un 30. jūnijā Saldus novadā

Iespēja pieteikties uz “KOPIENU PERSILĀDE 2022 | 29. UN 30. JŪNIJĀ SALDUS NOVADĀ”❗

Lauku kopienu forums “Kopienu persilāde 2022” – lauku garšas spilgtināšanai un izaugsmes stiprināšanai.

Ģimenes dārza svētki sarunām par pilsonisko sabiedrību Smelteros Preiļu novadā

4. jūnijā viesojāmies Smelteros, Salas pamatskolas dārzā, kur projekta “Es Dienvidlatgalē varu!” ietvaros norisinājās Ģimenes dārza svētku pasākums.

Seminārs “Tūrisma pakalpojumi un digitālo rīku izmantošana Preiļu partnerības teritorijā ”.

Saulainajā 2. jūnija dienā norisinājās seminārs “Tūrisma pakalpojumi un digitālo rīku izmantošana Preiļu partnerības teritorijā ”.

Biedrības “Preiļu rajona partnerība” paziņojums.

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” paziņo par nepārtrauktās atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 11.kārtas apturēšanu 

/11_nepartraukta_karta_prtraukana_30062022.pdf

Seminārs “Tūrisma pakalpojumi un digitālo rīku izmantošana Preiļu partnerības teritorijā ”

Saulainajā 2. jūnija dienā norisinājās seminārs “Tūrisma pakalpojumi un digitālo rīku izmantošana Preiļu partnerības teritorijā ”.

Dienu iesākām Preiļu galvenajā bibliotēkā, kur ieskatījāmies bibliotēkas digitālajos piedāvājumos, izmēģinot virtuālas realitātes ekskursiju pa Preiļiem. Savukārt, Preiļu TIC piedāvāja iepazīties ar “Galēnu muižas vizualizāciju” un Preiļu novada 5D aprīkojuma nākotni Preiļu pilī.

02.06.2022 klātienes seminārs "Tūrisma pakalpojumi un digitālo rīku izmantošana Preiļu partnerības teritorijā"

Darba kartības saite: https://ieej.lv/DK_Preili

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” šī gada 4. jūnijā aicina uz Ģimenes dārza svētkiem

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” šī gada 4. jūnijā aicina uz Ģimenes dārza svētkiem, kas tiek rīkots Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta “Es Dienvidlatgalē varu” ietvaros .

Ģimenes dārza svētki par pilsonisko līdzdalību notiks Preiļu novada Smelteros Salas pamatskolas dārzā. Jūs tiksiet gaidīti no plkst. 10.30, svētki ilgs līdz plkst. 14.00.

Svētku programmu skatīt šeit

 

01.06.2022. Tūrisma pakalpojums un digitālo rīku izmantošana Ludzas partnerība teritorijā” ex.Kārsavas novadā.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros
projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”
Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007
Datums: 01.06.2022. “Tūrisma pakalpojums un digitālo rīku izmantošana Ludzas partnerība teritorijā” ex.Kārsavas novadā.
 Mērķis: klātienē iepazīt un gūt pieredzi, iedvesmoties no Ludzas rajona partnerības teritorijas uzņēmējiem digitālo rīku izmantošanā.

Darba kārtību skatīt šeit

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000020

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free