Projekts „Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība” Fokusa grupa Līvānu novadā

Par projekta “DaugavAbasMalas” turpinājumu lasīt šeit

          

Fokusgrupu diskusiju darba kārtību skatīt šeit

 

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Sabiedriskajām aktivitātēm

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā  „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (turpmāk tekstā- MK Noteikumi Nr.590).  

Paziņojumu skatīt šeit

Jaunās lauku attīstības paradigmas iedzīvināšanai, jāspēcina vietējās iniciatīvas – secina Lauku kopienu parlamentā

Jūnija sākumā Jelgavas novada Zaļeniekos notika 4. Latvijas Lauku kopienu parlaments. Vairāk kā 200 dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem izstrādāja rezolūciju ar priekšlikumiem, kas būtu jāiekļauj visu līmeņu attīstības plānošanas dokumentos. Parlamenta viedoklis tiks nodots politikas veidotājiem

Vairāk info lasīt šeit

Ar rezolūciju var iepazīties šeit

4. Latvijas Lauku Kopienu Parlaments Zaļeniekos

Darba kārtību skatīt

Aicinām uz informatīvo semināru Preiļos 15.maijā un Galēnos 16. maijā par LEADER aktivitātēm

Biedrība Preiļu rajona partnerība
A I C I N A 
visus LEADER projektu ieviesējus, potenciālos projektu iesniedzējus un citus interesentus piedalīties informatīvā seminārā
 
“TEV IR IDEJA – MĒS PALĪDZĒSIM ĪSTENOT”
/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas/
 
Mērķa grupa:  LEADER projektu īstenotāji un potenciālie projektu                iesniedzēji, visi interesenti
Laiks: 15.05.2019, plkst. 11.00    
Vieta: Preiļi, Kooperatīva iela 6, Preiļu novads
Un
Laiks: 16.05.2019.plkst 11.00
Vieta Galēni, Skolas iela 11c, Riebiņu novads, Roberta Mūka   muzejs 
Darba kārtība skatīt šeit

Latvijas Lauku kopienu parlaments.

 6. un 7. jūnijā Zaļeniekos, Jelgavas novadā notiks 4. Latvijas Lauku kopienu parlaments. 

Plašāku informāciju skatīt šeit

Lauksaimnieki un lauku iedzīvotāji aicināti uz konferenci Preiļos “Stipri reģioni, stipra valsts!”

Zemkopības ministrija (ZM) un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) aicina lauksaimniekus, uzņēmējus un iedzīvotājus apmeklēt konferenci “Stipri reģioni, stipra valsts!” Konference notiks 18. aprīlī,  Preiļu novada kultūras centrā Raiņa bulvāris 28, Preiļi.

Konferences darba kārtību skatīt šeit

Diskusija- Par sadarbības iespējām ar AS “Rīgas Centrāltirgus”

Aicinām Latvijas novadu zemniekus, bioloģiskās saimniecības, mājražotājus un amatniekus izvēlēties tirgoties Rīgas centrāltirgū

 

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu uzņēmējdarbības attīstībai - 1.1. Rīcībā - Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas, darbinieku apmācības un kvalifikācija

 Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā  „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (turpmāk tekstā- MK Noteikumi Nr.590). 

Paziņojums

Aicinām apmeklēt pasākumu “Projektu Gadatirgus 2019” Daugavpilī.

Aicinām apmeklēt pasākumu “Projektu Gadatirgus 2019” Daugavpilī.

     Uzņēmējdarbības attīstībā papildus finansējuma piesaistei ir ļoti nozīmīga loma, īpaši ja ir iespēja daļu plānoto investīciju segt ar ES fondu, programmu finansējumu.
 

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free