“Seno grāmatu restaurācijas darbnīcas izveide Preiļos”

     Īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.1 "Vietējas ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" ietvaros projekts “Seno grāmatu restaurācijas darbnīcas izveide Preiļos”.
 

"Keramikas darbnīcas „Jašas podi” izveide"

     Apakšpasākums: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.1 "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" projekts: Keramikas darbnīcas „Jašas podi” izveide.
     Projekta mērķis - iegādāties modernu keramikas darbnīcas aprīkojumu un palielināt darbības jaudu un māksliniecisko kvalitāti.

 

„Praktiskā ājurvēdas centra izveide Rudzātu pagastā”

     Piedaloties LEADER projektu konkursā, ko organizēja vietējā rīcības grupa „Preiļu rajona partnerība”, 2018.gada augustā  Līvānu novada Rudzātu pagastā uzsākās projekts „Praktiskā ājurvēdas centra izveide Rudzātu pagastā”, kura rezultātā iegādāta moduļu ēka (Kopējais projekta apjoms – 16756 EUR, Projekta atbalsta intensitāte 70 % - 11729,20 EUR.) Projekts īstenots ELFLA apakšpasākumā 19.2 „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
 

„Stikla kausēšanas darbnīcas attīstība Līvānos”

     Piedaloties LEADER projektu konkursā, ko organizēja vietējā rīcības grupa „Preiļu rajona partnerība”, 2016.gada nogalē Līvānos tika īstenots projekts „Stikla kausēšanas darbnīcas attīstība Līvānos”, kura rezultātā iegādātas jaunas iekārtas - stikla kausēšanas krāsns un stikla griešanas iekārta, kas palīdz efektīvāk attīstīt stikla kausēšanas darbnīcu „Stikls no Līvāniem”. (Kopējais projekta apjoms – 8112,60 EUR, Projekta atbalsta intensitāte 70 % - 5678,82 EUR.) Projekts īstenots ELFLA apakšpasākumā  „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
         

‘’Kokapstrādes uzņēmuma SIA ‘’AP WOODS’’ ilgstspējīgai attīstībai’’

     SIA ‘’AP WOODS’’ īstenojis Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2 "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" ietvaros projektu “Kokapstrādes uzņēmuma SIA ‘’AP WOODS” ilgstspējīgai attīstībai’’.
 

''Pamatlīdzekļu iegāde SIA "KORES" konkurētspējīgu autoservisa attīstībai"

     SIA "KORES" īstenojis Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. -2020. gadam apakšpasākuma " Darbības īstenošana , saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes  ''Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". 
 

„Aprīkojuma iegāde galdniecības darbnīcas attīstībai”

     SIA „OK Mēbeles” īstenojusi Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.1 "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" ietvaros projektu „Aprīkojuma iegāde galdniecības darbnīcas attīstībai”.
 

Aicinājums uz semināru ciklu “Biškopības produkti”

     Projekta ''Bites-Medus-Cilvēki'' ietvaros janvārī tiek organizēts semināru cikls "Biškopības produkti".

     Aicinām uz semināru ciklu “Biškopības produkti”, kas notiks 2019. gada 11. - 12. janvārī un 18. - 19. janvārī.  Seminārus vadīs dr. Aļģirts Amšiejus (Algirdas Amsiejus) – Lietuvas Biškopības biedrības vice prezidents, Aleksandra Stulginska universitātes lektors, dažādu pētniecisko darbu autors, profesionāls biškopis. 2019.gada janvārī šāds semināru cikls tiks organizēts arī Kurzemē.
 

”JAUNAS TEHNOLOĢIJAS UN PRODUKTI-PILNVEIDOTS RAŽOŠANAS TEHNOLOĢISKAIS PROCESS-PRODUKTĪVS UZŅĒMUMS ”.

     SIA “PRIMO KK” ir īstenojis projektu NR.16-03-AL21-A019.2101-000008.

    Projekta ietvaros, tika iegādātas 3 jaunas iekārtas.

     Gaļas kuteris, desu vakuumpildītāja un universāla kamera BASTRA  ar vārīšanas, tvaicēšanas, žāvēšanas, sārtināšanas, aukstās un karstās kūpināšanas funkciju).
 

„Siera garšotavas izveide z/s “Juri””

     Zemnieku saimniecība “Juri” atrodas Rušonas pagastā, Riebiņu novadā un ir pazīstama kā viena no pirmajām bioloģiskajām saimniecībām un mājražošanas uzņēmumiem novadā.  Saimnieki Juris un Lidija Lubāni gatavo sieru pēc senākām tradīcijām un mūsdienu receptēm.  Saimniecība apsaimnieko nedaudz vairāk kā 23 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, un ganāmpulkā ir 8 slaucamas govis. Šobrīd saimniecībā tiek gatavoti pieci siera veidi – “Juru”, “Jurjouņu”, “Pakša”, “Rušyuna sīrs” un “Martinella”. Svarīgi ir tas, ka Mārtiņa Rītiņa iniciatīvas rezultātā saimniecībā tiek gatavots siers “Martinella”, kas ir mums labi pazīstamais siers “Mocarella”. Sieri ir svaigi, nenogatavināti, kas mazajām saimniecībām raksturīgi. Gadiem ejot, saimniecībai ir izveidojusies zināma atpazīstamība, kas veicina saražotās produkcijas realizāciju saimniecībā uz vietas, uzreiz gala patērētājam. Saimniecība atrodas šosejas Rēzekne–Daugavpils ceļa malā, līdz ar to šāds produkcijas pārdošanas veids ir iespējams.
 

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free