"Es esmu Latvija"- tērpu iegāde Preiļu novada kultūras centra 3 tautas mākslas kolektīviem""

     Biedrība “Talderi” 2017. gadā guva atbalstu 3. kārtas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam 19.2. pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai”.
 

     Projekta Nr. 17-03-AL21-A019.2205-000006 "Es esmu Latvija"- tērpu iegāde Preiļu novada kultūras centra 3 tautas mākslas kolektīviem"" ilgtermiņa mērķis ir – radīt Preiļu novada cilvēkos lepnumu par savu valsti un Preiļu novadu, un godam, cienīgi un lepni atzīmēt Latvijas valsts simto gadadienu.

 

"STILIZĒTS LATVIEŠU TAUTAS TĒRPS"

     2018. gadā biedrībā “Vārkavas novada pensionāri” tiek realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  programmas (ELFLA)  ietvaros Lauku atbalsta dienesta atbalstītais projekts “STILIZĒTS LATVIEŠU TAUTAS TĒRPS” (projekta iesniegums Nr.17-03-AL21-A 019.2205-000005), projektu līdzfinansējusi Vārkavas novada dome.

 

Forums

Biedrība “Preiļu rajona partnerība”

a i c i n a

visus LEADER programmas ieviesējus, potenciālos projektu iesniedzējus un citus interesentus

piedalīties forumā

 

Biedrības “Preiļu rajona partnerība”

SVVA stratēģijas ieviešanas izvērtējums

laika posmā 2016 – 2018

 

kas notiks   

11. decembrī 2018.  plkst. 10.00   

Arendoles muižā, Vārkavas novads, Rožkalnu pagasts

 

Pieteikšanās uz forumu līdz 10.decembrim pa tālruni 22026684 vai e-pastu preilupartneriba@inbox.lv, ppartneriba@inbox.lv

 

Tautas tērpu iegāde slāvu kultūras biedrības "Raduga" jaunešu deju kolektīviem "Asorti 1" un "Asorti 2"