Projekts nr.: 19-03-AL21-A019.2204-000011 „Preiļu Vecticībnieku lūgšanas nama renovācija tika realizēts no 2020.gada februāra līdz 2021.gada septembrim.

Projekta ietvaros tika veikta Preiļu vecticībnieku lūgšanas nama renovācija (nomainot 6 logus, 2 durvis un uzstādot zvanu komplektu), kā arī iegādāties saliekamās metāla kāpnes ar pandusu, - tādējādi veicinot Preiļu pilsētas un novada iedzīvotājiem svarīgu sabiedrisko un reliģisko tradīciju saglabāšanu, atbalstot vietējo vecticībnieku kopienu.


Projekta nr.: 20-03-AL21-A019.2204-000003 “Preiļu Vecticībnieku lūgšanas nama renovācija-2. kārta” realizācija tika īstenota laika posmā no 01.10.2020. līdz 31.08.2021.

Projekta ietvaros tika nomainīti 12 logi, nokrāsota ēkas fasāde un cokols, kā arī uzstādīts vertikālais pacēlājs pie lūgšanu nama, lai vecticībnieku nams būtu pieejams arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, līdz šim draudzes locekļi Preiļu vecticībnieku lūgšanas namā varēja iekļūt tikai pa kāpnēm, kas apgrūtināja draudzes nama pieejamību.