Preiļu Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzes baznīcas griestu atjaunošana 

Īstenošanas adrese: Tirgus laukums 11, Preiļi

Atbalsta pretendents: REL PREIĻU VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

Projekta mērķis: Atjaunot Preiļu Vissvētās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcas ēkas griestus lūgšanas zālē dzīvesvides kvalitātes nodrošināšanai un tūrisma veicināšanai.

Projekta ietvaros ir veikta Preiļu Romas katoļu baznīcas ēkas griestu vienkāršota atjaunošana 229 m2 platībā.