Šī gada maijā Lauku atbalsta dienests apstiprināja Preiļu novada pašvaldības iesniegto projektu  Nr. 22-03-AL21-A019.2205-000001  ”Kāpšanas sienas un ODMI bloku iegāde Preiļu novada pašvaldības Aglonas pagasta iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”. Projektu finansē Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumu “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vidējās attīsības satratēģiju”. 
Projekta mērķis: Pilnveidot materiāli tehnisko bāzi BJBLPC “Strops”, lai sekmētu daudzveidīga pakalpojumu klāsta pieejamību un ilgtspējīgu izmantošanu.
Projekta ietvaros BJBLPC “Strops” ir iegādāts inventārs brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai:


1. Odmi bloki - viegli, mīksti, liela izmēra, ūdensizturīgi būvbloki, ar neskaitāmām konstrukciju iespējām. Bloku elementi ir ērti savienojami ar dažāda garuma ‘nūdelēm’, jeb tapām. Tās ir vieglas, lokanas un izturīgas. No milzu klučiem var veidot mašīnas, mājas, dzīvniekus vai ko citu, un tas ir lielisks rotaļu elements, tā neierasti lielā un vieglā izmēra dēļ. Svarīgi ir tas, ka šos būvblokus var lietot gan iekštelpās, gan āra apstākļos.
2. Kāpšļu siena - mūsdienīgs un aktuāls "sporta rīks", kas kā dizaina elements papildina telpu un praktiski kalpo fiziskās formas pilnveidošanai, sevis pārvarēšanai un piedzīvojuma gara ienešanai tradicionālajā sporta vidē. Siena ir mākslīgi veidota klints imitācija ar aizķerēm rokām un kājām, kas sekmē kāpēja kustību pa sienu uz augšu. Sienas virsmai ir abrazīvs segums un caurumi ar iestrādātām vītnēm aizķeru izvietojuma maiņai.