Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas aktu zāles vienkāršotā atjaunošana 

Īstenošanas adrese: Liepu iela 5, Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads

Atbalsta pretendents: Līvānu novada pašvaldība

Projekta mērķis: veikt Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas aktu zāles vienkāršotu atjaunošanu, radot pievilcīgu kultūras vidi Jersikas pagastā un dodot iespēju Līvānu novada un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem atbilstoši savām spējām un vēlmēm piedalīties kultūras vērtību apguvē un radīšanā.

Lai sasniegtu projekta mērķi ir veikta Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas aktu zāles vienkāršota atjaunošana 320 m2 platībā.