Pieniņu Romas Katoļu baznīcas dārza labiekārtošana ar stāvlaukuma izveidi 

Īstenošanas adrese: Pieniņu baznīcas māja, Pieniņi, Riebiņu pag., Preiļu novads

Atbalsta pretendents: PIENIŅU JĒZUS SIRDS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

Projekta ietvaros ir veikta Pieniņu Romas katoļu baznīcas dārza labiekārtošana ar stāvlaukuma izbūvi pievilcīgas vides lauku teritorijā attīstībai vietējo iedzīvotāju vajadzībām un pieejamības uzlabošanai. Projekta aktivitāšu rezultātā ir izbūvēts gājēju celiņš 604 m2 apkārt baznīcai, uzstādīts betona žogs 169 m, izbūvēta lietus ūdens kanalizācija un izbūvēts auto stāvlaukums 273 m2.