“Aprīkojuma iegāde Sociālās aprūpes centram “Rožlejas”

Īstenotājs- Līvānu novada pašvaldība

Projekts tiek īstenots ar mērķi nodrošināt sociālās aprūpes centra "Rožlejas" klientu un darbinieku vajadzībām atbilstošu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu sniegšanu.

Rezultātā,  Sociālās aprūpes centrā “Rožlejas” tika uzstādītas profesionālās veļas mazgāšanas mašīna un veļas žāvēšanas mašīna, kas ir nepieciešams lai nodrošinātu kvalitatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Iegādātais aprīkojums atvieglos un uzlabos SAC darbinieku ikdienas darbu un dos finansiālu ietaupījumu.