Kokapstrādes uzņēmuma SIA ''AP WOODS"" ilgtspējīgai attīstībai

Īstenošanas adrese: Kurzemes iela 2, Preiļi

Atbalsta pretendents: SIA “AP WOODS”

SIA ''AP WOODS'' uzņēmums dibināts 2015.gadā.  Uzņēmuma darbība saistīta ar koksnes - apaļkoku un taras kluču iepirkšanu un pārstrādi zāģmateriālos - kā gala produkts tiek saražoti zāģmateriāli - neapzāģēti dēļi, brusas. Ilgtermiņa mērķis ir pakāpeniski uzlabot un papildināt produkcijas sortimentu, palielināt ražošanas apjomu, kuru iespējams panākt uzlabojot tehnoloģisko procesu - iegādājoties jaunas ražošanas iekārtas.

Lai veicinātu uzņēmuma attīstību, uzlabotu pašreizējo produktu un radītu jaunu produktu, kā arī palielinātu uzņēmuma konkurētspēju tirgū, projekta ietvaros ir iegādātas jaunas tehnoloģiskās iekārtas - horizontālais lentzāģis, divripu garinātājzāģis, divgalvu lentzāģmašīna un skaidu ventilators