Līvānu pilsētas Anitas Daugavvanagas individuālā uzņēmuma “ANITA” izstrādātais projekts ”Konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot jaunu pakalpojumu’’ tika iesniegts Vietējās rīcības grupā ”Preiļu rajona partnerība”, Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.– 2020. gadam  apakšpasākuma „ Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros bija atbalstīts.


Projekta realizācijas rezultātā tika iegādāts jauns vertikālā tipa solārijs, kas pateicoties mūsdienu modernajām tehnoloģijām nodrošina gan efektīvu energoresursu patēriņu, gan tā apmeklētājiem veselīgāku sauļošanās iespēju, nekā tas ir pludmalē, vai vecāka tipa solārijos, pateicoties mūsdienīgām tehnoloģijām un staru filtriem.