Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu konkursa - Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam, apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā  ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējas ekonomikas stiprināšanas iniciātīvas” saskaņā ar rīcības plānu 1.1. Atbalsts produktu un pakalpojumu attīstībai biedrības „Preiļu rajona partnerība” teritorijā tika realizēts  projekts  Nr. 2016/AL21/1/A019/21/01/16 „Arendoles muižas ekonomiskā potenciāla izmantošana teritorijas sociālekonomiskajā attīstībā radot jaunu pakalpojumu.”


Projektā darbības rezultātā tika radīti kvalitatīvi darba apstakļi ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai. Renovēta, labiekārtota un aprīkota virtuves telpa. ēdamzāle, personālu telpas, ierīkotas un aprīkotas telpas apmekletājiem; tualetes, garderobe, uzgaidāmā telpa.