Dabas un aktīvā tūrisma objekta "Bebru ciems" izveide - 1. kārta
Alla Simanoviča, īstenošanas adrese - Beavers, Kundzinišķi, Aglonas pag., Preiļu nov.

Projekta mērķis - Aglonas novada Aglonas pagasta saimniecībā “Beavers” (Kundzinišķos) veikt bebraines ūdens kanālu veidošanas un tīrīšanas darbus, gājēju laipas izveidi, 4 airu laivu (ar airiem) iegādi, reklāmas un mārketinga pasākumus, lai 2017.gada jūlijā vietējiem un ārzemju tūristiem varētu atklāt jaunu dabas vērošanas un izziņas objektu un aktīvās atpūtas vietu “Bebru ciems”, piedāvājot klientiem tuvāk iepazīties ar bebru dzīves paradumiem un aktīvi atpūsties ekoloģiski tīrā un estētiski skaistā vidē.

Mājas lapa- www.bebruciems.lv