Zoom seminārs Latvijas zaļā kursa politiku iniciatīvas plānošanā, 26.05.2022.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts
“Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”
Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007
Zoom seminārs Latvijas zaļā kursa politiku iniciatīvas plānošanā, 26.05.2022.
Mērķauditorija: Latgales reģiona, novadu, VRG, sava uzņēmuma attīstības plānotāji, esošie un topošie uzņēmēji, potenciālie tūrisma piedāvājuma veidotāji, citi interesenti.
Semināra mērķis: Latvijas zaļā kursa politiku iniciatīvu izzināšana no teorijas līdz praktiskiem risinājumiem

Darba kārtību skatīt šeit

Zoom seminārs "Konkurētspējas attīstīšana un piedāvājuma noformēšana Latgalē”, 25.05.2022.

Nodarbību cikls "Tūrisma pakalpojuma veidošanas ABC"

Zoom seminārs
"Konkurētspējas attīstīšana un piedāvājuma noformēšana Latgalē”,
Datums: 25.05.2022.
 

Saites: 

Saite reģistrēšanās: https://ieej.lv/pietKonkuretspeja

Saite darba kārtībai: https://ieej.lv/DK_Konkuretspeja

Divu dienu foto plenērs 19. maijā Preiļos un 20. maijā Balvos

Divu dienu foto plenērs 19. un 20. maijā!
19.05. Preiļi
Pieteikšanās saite: https://ieej.lv/FotoPleners

Darba kārtības saite: https://ieej.lv/DkPleners

20.05.Balvi

Darba kārtības saite: https://ej.uz/dkPleners

Pieteikšanās saite:  https://ej.uz/pieteiksanasPleners 

 

Starptautiskā viedo ciemu konference "VIEDO CIEMU VIRZĪTĀJI UN ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS"

Starptautiskā viedo ciemu konference
"VIEDO CIEMU VIRZĪTĀJI UN ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS"
Starptautiskā viedo ciemu konference “Viedo Ciemu virzītāji un attīstības perspektīvas”, kas norisinājās šī gada 6. aprīlī Zvejniekciema kultūras namā, tās dalībniekiem atklāja daudz piemērus un iespējas, kā augt un veidoties par viedām kopienām.  Kopā pulcējot 60 klātienes dalībniekus un skatītājus tiešsaistē: no Latvijas, Grieķijas un Somijas - cilvēkus no lauku teritorijām, vietējām pašvaldībām, nevalstiskām organizācijām, LEADER Vietējām rīcības grupām, kā arī ministrijām.
Konferences laikā vairākkārt tika uzsvērta nepieciešamība koncentrēties nevis uz “viediem ciemiem”, tāpēc, apkopojot konferences laikā redzētos pieredzes stāstus un tematiskajās darba grupās pārrunāto, varam izdalīt 4 praktisku viedo risinājumu (viedas pieejas) jomas, kurām ieteicams pievērst uzmanību:
  • Vietējo CILVĒKRESURSU aktivizēšanu, izaugsmi un sadarbību.
  • MATERIĀLI TEHNISKO resursu un bāzes pieejamība un attīstība.
  • INFORMĀCIJA UN KOMUNIKĀCIJA.
  • FINANŠU piesaiste.
Rakstu par viedo ciemu risinājumiem lasiet šeit.
Taču joprojām pastāv dažāda izpratne par “viedo ciemu” vērtībām un būtību, un viena oficiāla formulējuma šai kustībai (attīstības pieejai) visdrīzāk nebūs, konferencē izkristalizējās arī viedo ciemu 3 stūrakmeņi - Autentiskums, Aicinājums un Atbildība. Lai vēl labāk izprastu, kas ir viedais ciems, ir svarīgi zināt, ka “vieds” (jeb “gudrs”) šajā kontekstā neattiecas uz ciema īpašību, bet gan uz rīkiem, instrumentiem un procesiem, ko ciems pielieto. “Vieds” raksturo kopienas spēju radīt labklājību saviem iedzīvotājiem un ar sava dzīvesveida piemēru kļūt par “magnētu” citiem. Rakstu par viedo ciemu 3 stūrakmeņiem lasiet šeit. 

Konferences ieraksts ir pieejams divās daļās: Pirmā daļa un otrā daļa.
Video un fotoattēlu autors: Ingmārs Zaļmežs
 
Izsludināta pieteikšanās atpazīstamības zīmei
"VIEDAIS CIEMS 2022"
Iniciatīva piešķirt atpazīstamības zīmi “Viedais ciems” Latvijā pirmo reizi tika izsludināta 2021.gadā kā daļa no komunikācijas kampaņas starptautiskā LEADER projekta “Smart Villages LEADER Network” ietvaros. Kampaņu iniciēja trīs vietējās rīcības grupas: Privātā un publiskā partnerattiecību biedrība “Zied zeme”, biedrība “Pierīgas partnerība” un biedrība “Jūras zeme” 2021. gadā aktivitāte guva lielu atsaucību, saņemot gandrīz 40 kopienu pieteikumus no visas Latvijas. Apbalvošanas pasākuma ierakstu iespējams noskatīties šeit. 

Sekmējot projekta ietvaros īstenoto rezultātu ilgtspēju un attīstību, šogad kampaņas īstenošanas iniciatīvu pārņēmusi biedrība “Latvijas Lauku forums” īstenojot to vēl plašākā – visas Latvijas mērogā.. Iniciatīvas mērķis - atzīt un atbalstīt Latvijas lauku kopienu labās prakses ceļā uz viedumu, daudzinot iedzīvotāju centienus veidot aktīvāku, iesaistošāku kopienas dzīvi un inovatīvus risinājumus esošajiem izaicinājumiem.

Pieteikšanās līdz 13. maijam (ieskaitot)

Kopienu pieteikumus izvērtēs ekspertu žūrija, kuru veido ministriju pārstāvji, digitalizācijas, dizaina domāšanas, vides ilgtspējas, līdzdalības, mārketinga un citu jomu eksperti, kā arī praktiķi no kopienām un vietējām rīcības grupām.

Plašāka informācija un “Viedais ciems 2022” vadlīnijas pieejamas ŠEIT.

Detalizētāku kritēriju skaidrojumu skatīt šeit.

Video tapis projekta ''KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība'' ietvaros

Aicinām pieteikties semināriem uzņēmējdarbības veicināšanas jomā

Latgales plānošanas reģions 2022. gada maijā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (akronīms: UAP Latgale) ietvaros organizē 4 seminārus Latgales reģiona pašvaldību darbiniekiem, uzņēmējiem, to pārstāvjiem, topošajiem uzņēmējiem un citiem interesentiem ar mērķi stiprināt pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības veicināšanas jomā, kā arī sekmēt uzņēmumu operacionālo kapacitāti par uzņēmējdarbības aktuālajiem jautājumiem.

 

Semināru ietvaros paredzēts sniegt aktuālāko informāciju un zināšanas par dažādām uzņēmējdarbības tēmām, kā arī diskutēt un dalīties pieredzē par biznesa attīstības, un konkurētspējas jautājumiem.

 

Mērķauditorija: uzņēmēji, to pārstāvji, topošie uzņēmēji, pašvaldību speciālisti un konsultanti, izglītības darbinieki un jaunatnes lietu speciālisti, kā arī citi interesenti, kuriem tas varētu būt noderīgi.

 

Aicinām pieteikties semināriem, aizpildot reģistrēšanās anketu ej.uz/UAP_seminari

Klātienes praktiskais seminārs Krāslavā, "Ēdināšanas pakalpojumi, Latgales kulinārā mantojuma tīkls”, 12.05.2022.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts

“Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”

 Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007

 

Nodarbību cikls "Tūrisma pakalpojuma veidošanas ABC"

Klātienes praktiskais seminārs Krāslavā, Tūrisma informācijas centrā

7.nodarbība "Ēdināšanas pakalpojumi, Latgales kulinārā mantojuma tīkls”, 12.05.2022.


Mērķauditorija: Latgales reģiona ēdināšanas sektora uzņēmumu pārstāvji, tūrisma nozares uzņēmēji, mājražotāji vai potenciālie ēdināšanas uzņēmumu veidotāji.

Pieteikuma anketa semināram: https://ej.uz/pietKulinarais
Darba kārtība saitē: https://ej.uz/DK_Mantojums

 

Zoom seminārs "Mārketings. Kā pārdot savu pakalpojumu”, 06.05.2022.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts

“Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”

 Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007

Nodarbību cikls "Tūrisma pakalpojuma veidošanas ABC"

Zoom seminārs

6.nodarbība "Mārketings. Kā pārdot savu pakalpojumu”, 06.05.2022.

 

 

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji vai potenciālie tūrisma piedāvājuma veidotāji.

Semināra mērķis: Iepazīstināt dalībniekus ar e-mārketinga/e-pārdošanas teorētisko bāzi  un praktisko pieredzi Latvijas un Eiropas tūrisma biznesa ietvaros. Tūrisma produkta virzīšana tirgū, izmantojot dažādus digitālos komunikācijas instrumentus, sociālos tīklus un medijus.

 

Pieteikšanās saite semināram: https://ej.uz/pietMarketings

Darba kārtību skatīt šeit

 

Iesniegto un izvērtēto nepārtrauktās kārtas projektu saraksts

Laika periodā no 04.03.2022. - 04.04.2022. iesniegto un izvērtēto nepārtrauktās kārtas projektu saraksts

 

Projektu sarakstu skatīt šeit

Aicina Latvijas ciemus lepoties ar kopienās paveikto un pieteikties atpazīstamības zīmei “Viedais ciems 2022”

Biedrība "Latvijas Lauku forums" aicina Latvijas ciemus un kopienas dalīties to vieduma atslēgās, piesakoties “Viedais ciems 2022” atpazīstamības zīmei. Iniciatīva tiek īstenota ar mērķi izcelt un spēcināt lauku kopienu labās prakses ceļā uz viedumu, daudzinot iedzīvotāju centienus aktīvākas un iesaistošākas kopienas dzīves veidošanā un inovatīvu risinājumu īstenošanā esošajiem izaicinājumiem. Pretendēt uz atpazīstamības zīmi “Viedais ciems 2022” ir aicināta ikviena Latvijas lauku aktīvā kopiena un ciems, aizpildot pieteikumu līdz 2022. gada 13.maijam

Lasīt vairāk šeit

 

VADLĪNIJAS šeit

28.aprīlī attālināts seminārs Zoom platformā "Facebook un Instagram pārvaldīšanas algoritmi 2022. gadā"

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000020

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free