Informācija par 1. kārtā sarindotajiem projektiem

ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas",  biedrības Preiļu – Līvānu novada partnerība “KŪPĀ” izsludināja atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu, kas ilga no 12.03.2024. - 12.04.2024.

Atlases kārtas ietvaros tika saņemti 13 projektu pieteikumi. Kopējais pieprasītais publiskais finansējums 170 839,65 EUR, kas krietni vien pārsniedz pieejamo finansējumu.

R4 "Aktīvās kopienas" sarindoto projektu saraksts un VRG lēmums: Skatīt te!

R7 "Dzīvesprieks" sarindoto projektu saraksts un VRG lēmums: Skatīt te!

Noslēgusies 1. projektu atlases kārta SABIEDRISKO aktivitāšu projektiem

Šī gada 12. aprīlī ir noslēgusies 1. projektu atlases kārta ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas".

Šajā kārtā tika izsludinātas 3 rīcības - R3 "Jauniešu iniciatīvas", R4 "Aktīvās kopienas" un R7 "Dzīvesprieks".

Pavisam kopā esam saņēmuši 13 projektu pieteikumus.

R3 "Jauniešu iniciatīvas " - diemžēl netika saņemts neviens projekta pieteikums.

R4 "Aktīvās kopienas" - saņemti 4 projektu pieteikumi.

R7 "Dzīvesprieks" - saņemti 9 projektu pieteikumi.

Aicinam sekot līdzi informācijai mūsu mājas lapā, Facebook profilā un atcerēties ieskatīties savā LAD Elektroniskās pietiekšanās sistēmā (EPS).

PAZIŅOJUMS par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu


Biedrība "Preiļu - Līvānu novadu partnerība "KŪPĀ"" izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas", atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 10. oktobra noteikumiem Nr.580 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana".


PAZIŅOJUMS sabiedriskā labuma projekti