PAZIŅOJUMS par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu


Biedrība "Preiļu - Līvānu novadu partnerība "KŪPĀ"" izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas", atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 10. oktobra noteikumiem Nr.580 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana".


PAZIŅOJUMS sabiedriskā labuma projekti