PAZIŅOJUMS par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas nepārtraukto 2. kārtu

Biedrība "Preiļu - Līvānu novadu partnerība "KŪPĀ"" izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas nepārtraukto 2. kārtu ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē " "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" ", atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 10. oktobra noteikumiem Nr.580 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana".


PAZIŅOJUMS uzņēmējdarbības nepārtrauktā kārta