Informācija par 2. nepārtrauktajā kārtā sarindotajiem projektiem

ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē " Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas",  biedrība Preiļu – Līvānu novada partnerība “KŪPĀ” izsludināja atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas nepārtraukto 2. kārtu, kas ilgst no 19.03.2024. - 21.10.2024.

Laika posmā no 19.03.2024. - 19.06.2024. ir saņemts 1 projekta pieteikums. Kopējais pieprasītais publiskais finansējums 8 112,22 EUR.

R1 " Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas, darbinieku apmācības un kvalifikācija " sarindoto projektu saraksts un VRG lēmums: Skatīt te!

PAZIŅOJUMS par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas nepārtraukto 2. kārtu

Biedrība "Preiļu - Līvānu novadu partnerība "KŪPĀ"" izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas nepārtraukto 2. kārtu ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē " "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" ", atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 10. oktobra noteikumiem Nr.580 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana".


PAZIŅOJUMS uzņēmējdarbības nepārtrauktā kārta