Leader 2014.-2020.

Stratēģijas ietvaros paveiktais

Stratēģijas ietvaros kopumā ir iesniegti 312 projekti, no kuriem:

  • 162 projekti ir apstiprināti;
  • 119 projekti ir noraidīti vai neatbilst stratēģijai;
  • 8 projekti ir atsaukti;
  • 17 projektiem ir pārtrauktas saistības.