Kontakti

Biedrība Preiļu- Līvānu novadu partnerība "Kūpā"
e-pasts: [email protected]

Adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Preiļu novads, LV-5326
(2. stāvs)


Darba laiks

P. 9:00 - 17:00
O. 9:00 - 17:00
T. 9:00 - 17:00
C. 9:00 - 17:00

P. Attālināti

Apmeklētāju pieņemšana iepriekš sazinoties pa telefona 

Nr. +371 2 2026684 (Valija)

Rekvizīti

Biedrība Preiļu- Līvānu novadu partnerība "Kūpā"
Reģ. nr. 40008104529
Adrese:  Saules iela 8, Riebiņi, Preiļu novads, LV-5326
A/S "SEB banka" kods: UNLALV2X
Konts: LV92UNLA0050008691850

Darbinieki

Valija Vaivode

Administratīvā vadītāja

Marija Švābe

Finanšu vadītāja

Baiba Vucenlazdāne

Projektu vadītāja