Biedrības “Skrituls” realizēja Lauku atbalsta dienesta projektu  Nr. “20-03-AL21-A019.2205-000001 "Austrumvidzemes novada - Kusas tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam “Daugavieši”.

Biedrības “Skrituls”  ir VPDK "Daugavieši ", kas ir Līvānu novada KC vidējās paaudzes deju kolektīvs, kurš darbojas kopš 1999. gada. Deju kolektīva dalībnieki ir apvienojušies arī biedrībā "Skrituls", lai kopīgiem spēkiem realizētu savas idejas un sasniegtu kopējus mērķus saistībā ar deju kultūras uzturēšanu un attīstību Līvānu novadā. Kolektīvs "Daugavieši" ar labiem rezultātiem piedalās deju kolektīvu skatēs un Dziesmu un deju svētkos.