Biedrība “Mūsmājas” realizējusi projektu Nr.19-03-AL21-A019.2205-000006 “Latgales novada tautas tērpu iegāde senioru deju kolektīvam “Brūklenājs” tika iesniegts un atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  ietvaros.

Tautas tērps ir liela vērtība. Tas uzlabo kolektīva vizuālo tēlu un dalībnieku stāju, disciplinē kolektīvu, veicina skatītājos estētisko baudījumu, nostiprina latgaliskās identitātes vērtības un rada pozitīvu piemēru un lepnumu par savu novadu.